Datum zadnje izmjene: 04. 02. 2020.

Gotovo sve žene s rakom endometrija imaju povijest postmenopauzalnog krvarenja, iako će samo kod manjeg broja žena s tim problemom biti dijagnosticiran karcinom endometrija, pokazuju sustavni pregled i meta-analiza. "Povećani porast učestalosti karcinoma endometrija i mortaliteta naglašava važnost strategija za rano otkrivanje i prevenciju", napisali su Megan Clarke, PhD, stručnjak za prevenciju raka, National Cancer Institute, Rockville, Maryland i kolege. 

"Ovo sustavno preispitivanje i meta-analiza ... ukazuju da se krvarenje u postmenopauzi javlja u oko 90% žena s rakom endometrija, no samo se kod 9% tih žena postavi dijagnoza karcinoma endometrija", dodaju istražitelji. "Ovi nalazi pružaju činjenice za evaluaciju strategije ranog otkrivanja karcinoma endometrija i mogu poduprijeti odluke donešene na temelju rizika u kliničkom liječenju krvarenja u postmenopauzi", napisali su Clarke i kolege. Studija je objavljena online u JAMA Internal Medicine

Pregled i meta-analiza su obuhvatili 129 studija koje su uključivale 40,790 bolesnica. Ukupno je 34,432 sudionica imalo povijest postmenopauzalnog krvarenja dok je kod 6,358 pacijentica bio dijagnosticiran karcinom endometrija. Bez obzira na stupanj tumora u dijagnozi, "udružena prevalencija postmenopauzalnog krvarenja u žena s rakom endometrija je bila 91%", izvijestili su istraživači. Udružena učestalost postmenopauzalnog krvarenja i raka endometrija bila je još veća u žena s prvim stadijem karcinoma endometrija, od kojih je 94% imalo povijest krvarenja u postmenopauzi. 

Međutim, ta učestalost je varirala ovisno o zemljopisnom području i upotrebi hormonske terapije. Na primjer, u žena koje su imale postmenopauzalno krvarenje, rizik dijagnoze raka endometrija je bio najniži u Sjevernoj Americi (5%) i sjevernoj Europi (7%), dok je bio najveći u zapadnoj Europi (13%). Rizik za rak endometrija bio je također znatno niži u studijama u kojima su žene s postmenopauzalnim krvarenjem uzimale hormonsku nadomjesnu terapiju. Ovaj nalaz ukazuje da određene kombinacije hormonske terapije imaju zaštitni učinak na endometrij, napisali su autori studije. 

"Smjernice kliničke prakse trenutačno preporučuju dijagnostičku obradu žena s krvarenjem u postmenopauzi koja obuhvaća transvaginalni ultrazvuk, biopsije endometrija i histeroskopiju s biopsijom", rekao je Clarke. "Naši rezultati podržavaju ove smjernice i pružaju sigurnost da će evaluacija žena s postmenopauzalnim krvarenjem otkriti većinu karcinoma u ranoj fazi", dodao je. Clarke je također naglasio da liječnici trebaju obavijestiti žene da krvarenje u postmenopauzi može biti simptom raka endometrija i da je potrebno zatražiti liječničku pomoć ukoliko imaju ovaj problem. 

Postmenopauzalno krvarenje - pouzdan znak raka endometrija

S druge strane, kliničari također trebaju istaknuti da je postmenopauzalno krvarenje povezano s mnogim benignim stanjima i da će kod manje od 1 od 10 žena s PMB biti dijagnosticiran rak endometrija, istaknuo je Clarke. 

Autori naglašavaju da niska pozitivna prediktivna vrijednost postmenopauzalnog krvarenja kao dijagnostičkog pokazatelja raka endometrija u svih žena s tim problemom znači da postoji potreba za dodatnim testovima u žena s postmenopauzalnim krvarenjem i izbjegavanje nepotrebnih biopsija u žena s niskim rizikom za malignitet.


 

JAMA Intern Med. Objavljeno online, 2018.g.Dr. Dubravka Dedeić

Povezane teme

  Novosti - Sve