Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.


Razlike u ekspresiji gena ukazuju da neispravno sazrijevanje endometrija tijekom sekretorne faze i u ranoj trudnoći može prethoditi razvoju preeklampsije, kažu znanstvenici.

"Bioinformatičke analize pokazuju da je smanjena ili neispravna decidualizacija prije i tijekom rane trudnoće povezana s razvojem teške preeklampsije," , rekao je za Reuters Health putem e-maila doktor Kirk P. Conrad sa Sveučilišta u Floridi, Gainesville.

"Molekularna disregulacija endometrija može dovesti do izmijenjenog lučenja proteina koji se mogu detektirati u krvi, urinu ili uzorku endometrija a mogu poslužiti kao prediktivni biomarkeri bolesti", rekao je dr Conrad.

Nepravilna invazija ekstraviloznog trofoblasta spiralnih arterija u ranoj trudnoći se smatra uzročnikom razvoja preeklampsije, ali malo je pozornost usmjereno na tkivo maternice u koji invadira trofoblast, napisali su doktor Conrad i kolege u internetskom izdanjeu časopisa "Hypertension".

Koristeći hipotezu da preeklampsiji prethodi poremećaj sazrijevanja endometrija prije i nakon ugradnje, tim je koristio bioinformatičko istraživanje za ekspresiju gena u uzorcima korionskih resica kod četiri žene sa 11,5 tjedna gestacije, koje su kasnije razvile simptome teške preeklampsije. Usporedili su ih s nalazima osam žena s normalnim trudnoćama.

Trideset i osam gena je imalo manju ekpresiju kod žena koje su razvile preeklampsiju, dok je kod žena s normalnom trudnoćom ili ektopičnom trudnoćom bila povećana.

"Ovi rezultati ukazuju na oštećenje sazrijevanja sluznice maternice u kasnoj sekretornoj fazi i u ranoj trudnoći kod žena koje su razvile preeklampsiju," kažu. Sazrijevanje endometrija nije samo smanjeno u ranoj trudnoći, nego i tijekom sekretorne faze kod žena koje su razvile preeklampsiju, napisali su.

Nađena je smanjena ekspresija 16 gena za "natural killer" (NK) kod preeklampsija.

"Naš trenutni rezultati pokazuju da to može biti" tlo "umjesto 'sjeme', koje je glavni pokretač," rekao je doktor Conrad. "Sazrijevanje endometrija i (pre) decidualizacija je nedostatno ili neispravno, čime se ugrožava invazija trofoblasta u ranoj trudnoći te dovodi do loše placentacije i preeklampsije."

"Ako možemo utvrditi uzrok(e) bolesti, onda ćemo biti u boljoj poziciji da identificiramo prediktivne biomarkere i razvijemo profilaktičke mjere", rekao je. "Iako su uvjerljivi, aktualni rezultati se temelje na ograničenom broju uzoraka rijetkih početnih korionskih resica kod žena koje su razvile ozbiljne simptome kasne preeklampsije,"

Dr. Conrad je dodao: "Trenutno smo u potrazi za većim uzorkom korionskih resica kako bismo potvrdili rezultate u većoj skupini (i drugih skupina žena)."

Dr. Hiroyuki Seki (Saitama Medical University, Kawagoe, Japan) je proučavao i druge hipoteze o patogenezi preeklampsije. "Patogeneza preeklampsije ostaje nejasna u detalje, iako je prvi korak ove bolesti imunogenična neprilagođenost između majke i djeteta. Ali mehanizmi razvoja trudnoće ostaju nejasni", rekao je za Reuters Health putem e-maila. "Pretpostavljam da mnogi čimbenici utječu na razvoj preeklampsije," zaključio je. "Mislim da je teško objasniti patogenezu i / ili patofiziologiju preeklampsije s jednim faktorom, poput gena, antiangiogenih faktor, i tako dalje."

 

Hypertension 2014.


:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve