Datum zadnje izmjene: 04. 08. 2020.

Koristeći nove kliničke definicije hipertenzije, trudnice s umjereno povišenim krvnim tlakom (BP) izložene su povećanom riziku za preeklampsiju, pokazuju rezultati velikog retrospektivnog kohortnog istraživanja.

U smjernicama za 2017. godinu Američki fakultet za kardiologiju i Američko udruženje za kardiološke bolesti promijenili su kliničke definicije hipertenzije u odraslih. Osobe za koje se prije smatralo da imaju prehipertenziju klasificirane su u grupe: povišeni krvni tlak (sistolički krvni tlak 120-129 mm Hg i dijastolički BP> 80 mm Hg) ili hipertenzija stupnja 1 (sistolički 130-139 mm Hg ili dijastolički 80-89 mm Hg).

I dok je hipertenzija kao što je ranije definirano (sistolički 140 mm Hg i više ili dijastolički 90 ili iznad 90 mm Hg; sada se naziva hipertenzija stupnja 2) dugo bila povezana s štetnim učincima na majku i fetus, nije bilo jasno hoće li se povišen krvni tlak također povezani s istima.

Za svoje istraživanje objavljeno u časopisu Obstetrics & Gynecology, doktorica Elizabeth F. Sutton sa Sveučilišta u Pittsburghu, i kolege su analizirali zapise 18.162 žena koje su rodile jedno dijete i imale dva ili više prenatalna pregleda prije 20. tjedna trudnoće. Žene u studiji kontrolirane su u istoj ustanovi tijekom trogodišnjeg razdoblja koje je završavalo 2018. godine. Tri četvrtine žena u studiji imalo je normalan krvni tlak, dok je 14% imalo povišen krvni tlak, a 5% je imalo hipertenziju stupnja 1 prije 20 tjedana. 6% skupine imalo je hipertenziju stupnja 2.

Autori su otkrili da rizik preeklampsije raste s povećanjem krvnog tlaka. Među ženama s normalnim krvnim tlakom tijekom trudnoće prije 20 tjedana, 5% imale su preeklampsiju, dok je 7% imalo povišeni krvni tlak, kao i 12% žena s hipertenzijom u 1. stadiju i 30% žena s hipertenzijom stupnja 2. I terminska i preterminska preeklampsija bili su faktori rizika kod žena s hipertenzijom u fazi 1 i 2, ali preuranjena preeklampsija bila je povezana s većim rizikom. Iako je crna rasa bila povezana s većim rizikom od preeklampsije, obrazac povećanja rizika s višom kategorijom krvnog tlaka bio je sličan i kod crnih i bijelih žena.

Istraživači su također uzeli u obzir gestacijski dijabetes, jaki čimbenik za morbiditet majke, mortalitet novorođenčadi i abrupciju placente kao sekundarne ishode. Otkrili su da se rizik od gestacijskog dijabetesa povećao postupno, kako se povećao krvni tlak, u usporedbi s normotenzivnim ženama. Veći rizik od teških bolesti majke i novorođenčadi primijećen je samo u žena s hipertenzijom stupnja 2. Abrupcija placente je bila rijetka u ovoj skupini i rizici se nisu povećali ni u jednoj skupini.

Nove definicije hipertenzije otkrivaju nove rizike od preeklampsije

Nalazi "naglašavaju važnost uočavanja ranog povišenja krvnog tlaka u trudnoći, koji može odražavati status BP prije trudnoće" i sugeriraju da nove smjernice "mogu izdvojiti žene u ranoj trudnoći koje bi mogle imati koristi od pojačanog nadzora", napisali su dr. Sutton i kolege. Iako će biti potrebna nova randomizirana ispitivanja kako bi se odredile najbolje strategije prevencije i liječenja ove skupine bolesnica, neki će kliničari možda htjeti razmotriti terapiju aspirina malih doza - pokazalo se da intervencija sigurno smanjuje rizik od preeklampsije kod žena s hipertenzijom stupnja 2 - za žene s povišenim krvnim tlakom ili hipertenzijom stupnja 1.

Istraživač koji se bavi preeklampsijom Mark Santillan, doktor znanosti sa Sveučilišta Iowa u gradu Iowa, rekao je u intervjuu da rezultati "otvaraju vrata razmatranju ovih novih kategorija krvnog tlaka kao prognostičara za preeklampsiju."

"Jesu li ovi naizgled normalni krvni tlakovi povezani s lošim ishodima, majčinim ili neonatalnim? Mislim da nam ovaj članak snažno govori da jesu", dodao je dr. Santillan. "Ali znači li to da moramo vršiti agresivniji nadzor krvnog tlaka, viđati se s liječnikom svaki mjesec ili tako nešto? Možda bismo trebali promijeniti način na koji postupamo s trudnicama u ranoj gestacijskoj dobi."

Pitanje pomaže li aspirin u smanjenju rizika od preeklampsije kod žena s povišenim krvnim tlakom ili hipertenzijom stupnja 1 se mora riješiti u studijama, rekao je dr. Santillan. Ali zbog svog povoljnog profila nuspojava, "ako uzmemo u obzir da pacijentica ima značajne čimbenike rizika za razvoj preeklampsije, dječji aspirin je dobra terapija."

Liječenje krvnog tlaka nakon trudnoće je nešto što bi također trebalo analizirati u studijama, rekao je dr. Santillan. Polovica žena s preeklampsijom imat će kroničnu hipertenziju nakon poroda, povećavajući rizik od nepovoljnih kardiovaskularnih ishoda kasnije u životu. Ali budući da je većina trudnica mlado i inače zdravo, često se izgube u daljnjem praćenju.

 

 

Sutton et al. Obstet Gynecol. 2020;136:129-39.

 

Dubravka Dedeić, dr.med.

Povezane teme

  Novosti - Sve