Datum zadnje izmjene: 02. 01. 2020.

Osteoporoza je bolest čija su obilježja smanjenje koštane mase i poremećaj strukture kosti s posljedičnom nedostatnom mineralizacijom kosti, čiji je rezultat smanjenje čvrstoće i elastičnosti kostiju koje postaju krhke i lomljive. Uporedo s ovim promjenama raste učestalost prijeloma kostiju i to osobito pri padu. Najčešća mjesta prijeloma su vrat bedrene kosti / kukovi i podlaktica. Pored toga, pregradnja i krhkost kralježaka dovodi do kompresijskih prijeloma uslijed nemogućnosti da podnesu težinu tijela. Takvi prijelomi uzrokuju dugotrajnu i jaku bol u donjem dijelu leđa, gubitak visine i pogrbljenost te kao i ostali, posljedičnu deformaciju i invaliditet.

Postmenopauzalna osteoporoza u žena najčešći je oblik te bolesti. Nastaje zbog pada razine ženskih spolnih hormona, pri čemu je osobito važna uloga estrogena. Padom estrogena smanjuje se izgradnja kosti, pa nastupa neravnoteža između stanica koje razgrađuju kost (osteoklasti) i onih koji ju stvaraju (osteoblasti). Na taj način se pregradnja kosti pomiče na stranu razgradnje jer je značajno veća aktivnost osteoklasta, što rezultira osteoporozom.  Negativna koštana bilanca je tijekom prvih 10 godina postmenopauze rezultat prekomjerne pregradnje kosti i označena je pojmom high turnover osteoporoza.

Senilni oblik osteoporoze nastaje deset ili vipe godina nakon menopauze, obično oko 70-te godine života, a najčešći uzrok je patološki smanjena pregradnja kosti – low turnover osteoporoza. Nastaje zbog nedovoljnog unosa ili nemogućnosti iskorištavanja kalcija iz hrane, manjka vitamina D i smanjene aktivnosti osteoblasta.

 

Terapijski ciljevi

U liječenju osteoporoze razlikujemo dva osnovna terapijska cilja:

  • smanjiti bolove uslijed oštećenja ili prijeloma kostiju i
  • spriječiti nastanak daljnjih prijeloma stabilizacijom koštanog metabolizma.

U liječenju bolova koristimo se nesteroidalnim analgeticima (diklofenak, ibuprofen, paracetamol), primjenom ortopedskih pomagala (zaštitni korset, mider i sl) i fizikalne terapije, kao i primjenom kalcitonina. U sprečavanju daljnjih prijeloma temeljna terapija obuhvaća dovoljan unos kalcija (1,000 – 2,000 mg/dan) i vit. D3 (500 - 1,000 IE/dan).  Negativna koštana bilanca kod osteoporoze rezultat je ili prekomjerne pregradnje kosti (high turnover osteoporoza) ili patološki snižene pregradnje kosti (low turnover osteoporoza).  Tijekom prvih 10 godina postmenopauze najvjerojatnije se radi o prekomjernoj pregradnji kosti. U ovom slučaju se preporučuje hormonsko nadomjesno liječenje, a tek kod postojanja kontraindikacija primjena bifosfonata s kalcijem ili kalcitonina s vitaminom D3. 

Kada se radi o osteoporozi nastaloj deset ili više godina nakon nastupanja menopauze radi se najčešće o patološki sniženoj pregradnji kosti, pri čemu je cilj terapije stimulirati osteoblaste. Otuda se prije svega preporučuju fluoridi uz kalcij i vitamin D3, a u drugoj liniji bifosfonati s kalcijem i vitaminom D3.

Liječenje osteroporoze

Medikamentozna terapija

Lijekovi za liječenje osteoporoze svrstani su u tri kategorije:

  1. lijekovi koji zaustavljaju razgradnju kosti
  2. lijekovi koji potiču izgradnju kosti
  3. lijekovi koji potiču izgradnju i zaustavljaju razgradnju kosti

 

Lijekovi koji zaustavljaju razgradnju kosti

Najbrojniji najdulje upotrebljavani lijekovi u liječenju osteoporoze su bifosfonati. Ova skupina lijekova se veže za mineralnu tvar kosti i na taj način sprečava njezinu razgradnju. Ne posjeduju metaboličke učinke, što je velika prednost nad drugim lijekovima. Selektivni modulatori estrogenskih receptora (SERM) vezuju se na estrogenske receptore i simuliraju estrogenski učinak u tijelu i značajno povećavaju koštanu masu. Dizajnirani su da djeluju samo na receptore u kostima i krvnožilnom sustavu, zbog čega nemaju nepovoljan utjecaj na tkivo dojke i maternicu. 

Hormonsko nadomjesno liječenje nadomješta spolne hormone u obliku farmakoloških pripravaka. Estrogeni ublažavaju simptome menopauze, ali preveniraju i liječe postmenopauzalnu osteoporozu, osobito tijekom prvih 10 godina od menopauze.

Kalcitonin je hormon kojeg proizvode specijalizirane stanice štitnjače, koji povečava koštanu masu i time smanjuje krhkost i lomljivost kostiju. Sprečavanjem razgradnje kosti smanjuje mogućnost prijeloma. Najširu uporabu ima kalcitonin lososa koji djeluje snažnije i duže nego ljudski, a najlakše se primjenjuje u obliku nosnog spreja. 

Liječenje osteroporoze

Lijekovi koji potiču izgradnju kostiju

Paratireoidni hormon luče stanice paratireoidnih žlijezda i u fiziološkim uvjetima u tijelu djeluje nepovoljno na izgradnju kosti. Paradoksalno, ako se uzimaju male doze u određenim vremenskim intervalima, izravno potiče stvaranje koštane tvari. Najbolji učinak ostvaruje u liječenju senilne osteoporoze. U liječenju postmenopauzalne osteoporoze predstavlja jednu od zadnjih mogućnosti.

 

Lijekovi koji potiču izgradnju i zaustavljaju razgradnju kosti

Stroncijev ranelat spada u skupinu najmlađe generacije lijekova za liječenje osteoporoze. Posjeduje dvojak učinak, istodobno potiče stvaranje kosti i zaustavlja njezinu razgradnju. Potiče povećanje koštane mase i na taj način sprečava posljedice napredovanja osteoporoze.

Osteoporoza je bolest koja pogađa oko 10% populacije i uz produžavanje životnog vijeka, sjedilački način života, loše životne navike i lošu prehranu polako, ali sigurno poprima epidemijske razmjere. Premda je paleta lijekova za liječenje osteoporoze široka, prevencija osteoporoze poredstavlja temeljni stup u borbi protiv ove bolesti. Potrebno je razvijati svijest u populaciji o čimbenicima rizika u nastanku osteoporoze te neprestano isticati tjelesnu aktivnost i pravilnu prehranu kao najučinkovitije metode jačanja kosti i cjelokupne muskulature te održavanja optimalne težine.


 

 

dr. Vesna Harni

Povezane teme