Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


U svojim novim smjernicama, koje su objavljene online 8.rujna u Annals of Internal Medicine, US Preventive Services Task Force savjetuje zdravim trudnicama s visokim rizikom za preeklampsiju da uzimaju svakodnevno niske doze aspirina nakon 12. tjedna.

Ove smjernice su jače od smjernica koje je usvojio American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) prije godinu i pol dana. ACOG je u to vrijeme izdao preporuke za uzimanje niske doze aspirina kod žena s visokim rizikom za preeklampsiju, navodeći dokaze za smanjenje rizika. U posljednjim preporukama Preventive Services Task Force izvještava da su niske doze aspirina kod visokorizičnih žena smanjile pojavu preeklampsije za 24% (RR, 0,76; 95% CI, 0,62-0,95).

"Prošla je godina i pol od kada su izašle smjernice ACOG-a. Od tada je nađeno mnogo novih dokaza koji učvršćuju snažniju preporuku", rekla je Virginia R. Lupo, doktor medicine, specijalist za bolesti majki i fetusa i predstojnik ginekologije i opstetricije u Hennepin County Medical Center, Minneapolis, Minnesota za Medscape Medical News. Dr. Lupo, glasnogovornica ACOG-a, koa nije bila uključena u izvješće Services Task Force niti u izradu ACOG smjernica.

Preventive Services Task Force također preporučuje da svaka žena koja planira trudnoću uzima dnevno 0,4 do 0,8 mg folne kiseline.

Radna skupina kaže da su žene u visokom riziku kad imaju 1 ili više sljedećih čimbenika: povijest preeklampsije, pogotovo ako je došlo do negativnog ishoda u trudnoći; višeplodna trudnoća; kronična hipertenzija; dijabetes tipa 1 i 2; bubrežne bolesti; autoimune bolesti kao što je sistemski lupus eritematozus ili antifosfolipidni sindrom.

Za žene s umjerenim rizikom za preeklampsiju radna skupina predlaže da se donošenje odluke o uzimanju minimalne doze aspirina donese u razgovoru s pacijenticom. Žena se smatra s "umjerenim rizikom" ako ima neke od sljedećih faktora rizika: nerotkinja, pretilost, majka ili sestra s preeklampsijom, povijest bolesti kao što su prethodni nepovoljan ishod trudnoće, niska porođajna težina, malo dijete za gestacijsku dob i interval trudnoće veći od 10 godina; ako je crne rase; ako je niskog socioekonomskog statusa; ili ako je stara 34 godine ili starija.

Iako se zna da postoje prednosti uzimanja niskih doza aspirina, dr Lupo kaže da treba proći još dosta godina da se te smjernice utvrde i usvoje. "Literatura pokazuje da mogu proći i desetljeća prije nego što se krenu provoditi smjernice, čak i visoke kvalitete. Sigurna sam da mnogi liječnici još nisu počeli s provođenjem smjernica o aspirinu".

Niske doze aspirina vjerojatno imaju i druge prednosti u trudnoći osim smanjenja rizika preeklampsije. U meta-analizama nekoliko randomiziranih studija, radne skupine su pronašle dokaze o smanjenju rizika od 14% za prijevremeni porod kod žena s povećanim rizikom preeklampsije koje su uzimale niske doze aspirina. Pronađeno je i smanjenje od 20% kod rizika za intrauterini zastoj rasta. Niske doze aspirina su povećale prosječnu težinu pri rođenju od 130,0 g. Međutim, analiza koja je ispitivala utjecaj na perinatalni mortalitet nije dosegla statističku značajnost.

Analiza radnih skupina je pokazala da niske doze aspirina ne povećavaju rizik za abrupciju posteljice, poslijeporođajno krvarenje ili oštećenja fetusa kao što su intrakranijalno krvarenje i urođene mane.

Potrebno je liječiti 42 žene kako bi se spriječila jedna preeklampsija. Kako bi se spriječio jedan slučaj intrauterinog zastoja rasta, 71 žena bi trebala biti liječena, te kako bi se spriječio prijevremeni porod 65 žene trebaju biti liječene.

Preeklampsija, vodeći uzrok zdravstvenih komplikacija kod trudnica i njihove djece, obilježena je porastom krvnog tlaka više od 140/90 mm Hg i pojavom bjelančevina u mokraći (0,3 g ili više u roku od 24 sati), nakon 20. tjedna trudnoće. Javlja se kod 2 - 8% svih trudnoća u svijetu i uzrokuje 15% prijevremenih porođaja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ako nema proteinurije, preeklampsija se definira kao hipertenzija s bilo kojim od sljedećih simptoma: cerebralne smetnje ili smetnje vida, oštećenje jetre, edem pluća, insuficijencija bubrega ili trombocitopenija.

 

 

Ann Intern Med.:: Dubravka Dedeić dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve