Datum zadnje izmjene: 01. 05. 2022.

Kolekcija inaktiviranih bakterija, koja se daje sublingvalno tijekom tri mjeseca, može dramatično smanjiti rizik od infekcije urinarnog trakta u žena koje imaju ponavljajuće uroinfekcije.

U randomiziranom testu u kojem je sudjelovalo 240 žena u Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, tromjesečna dnevna primjena eksperimentalnog liječenja, poznatog kao MV140, pomogla je da 56% žena ne dobije uroinfekciju tijekom jedne godine u usporedbi s 25% žena liječenih placebom, što je značajna razlika.

Treća skupina žena primala je inaktivirane bakterije šest mjeseci, ali čini se da dulje trajanje nije dalo značajno bolji ishod. U ovoj skupini je 58% je bilo bez uroinfekcije do kraja studije.

"Žene koje su primale MV140 doživjele su trajno poboljšanje" u svojoj kvaliteti života, rekao je tim, predvođen dr. Maria-Fernanda Lorenzo-Gomez iz Sveučilišne bolnice Salamanca, u Španjolskoj.

Iako se liječenje provodi mjesecima i svakodnovno, znanstvenici ga označuju kao peroralno cjepivo, točnije "vrlo novo cjepivo ze koje se primjenjuje na mukozu ispod jezika, a imunitet se prenosi na površine mukoze i sluznica kao što su vagina, uretra i najvažnije, mokraćni mjehur", rekao je koautor dr. J. Curtis Nickel. "To je vrlo spor proces cijepljenja koji je iznimno siguran i učinkovit."

Broj registriranih nuspojava bio je 48 sa šestomjesečnom terapijom, 76 s tri mjeseca i 81 s placebom, a "nismo klinički primijetili nuspojave", rekli su istraživači.

Rezultati su objavljeni u časopisu NEJM Evidence. Prethodno su rezultati prezentirani na kongresu International Continence Society.

Kolekcija inaktiviranih bakterija, koja se daje sublingvalno tijekom tri mjeseca, može dramatično smanjiti rizik od infekcije urinarnog trakta u žena koje imaju ponavljajuće uroinfekcije.

U randomiziranom testu u kojem je sudjelovalo 240 žena u Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, tromjesečna dnevna primjena eksperimentalnog liječenja, poznatog kao MV140, pomogla je da 56% žena ne dobije uroinfekciju tijekom jedne godine u usporedbi s 25% žena liječenih placebom, što je značajna razlika.

Treća skupina žena primala je inaktivirane bakterije šest mjeseci, ali čini se da dulje trajanje nije dalo značajno bolji ishod. U ovoj skupini je 58% je bilo bez uroinfekcije do kraja studije.

"Žene koje su primale MV140 doživjele su trajno poboljšanje" u svojoj kvaliteti života, rekao je tim, predvođen dr. Maria-Fernanda Lorenzo-Gomez iz Sveučilišne bolnice Salamanca, u Španjolskoj.

Iako se liječenje provodi mjesecima i svakodnovno, znanstvenici ga označuju kao peroralno cjepivo, točnije "vrlo novo cjepivo ze koje se primjenjuje na mukozu ispod jezika, a imunitet se prenosi na površine mukoze i sluznica kao što su vagina, uretra i najvažnije, mokraćni mjehur", rekao je koautor dr. J. Curtis Nickel. "To je vrlo spor proces cijepljenja koji je iznimno siguran i učinkovit."

Broj registriranih nuspojava bio je 48 sa šestomjesečnom terapijom, 76 s tri mjeseca i 81 s placebom, a "nismo klinički primijetili nuspojave", rekli su istraživači.

Rezultati su objavljeni u časopisu NEJM Evidence. Prethodno su rezultati prezentirani na kongresu International Continence Society.

Tri mjeseca dnevne sublingvalne terapije smanjuju recidive uroinfekcija za više od polovice Tri mjeseca dnevne sublingvalne terapije smanjuju recidive uroinfekcija za više od polovice

"Odgovor na terapiju je bio iznimno pozitivan", rekao je dr. Nickel, profesor urologije na Sveučilištu Queens u Kingstonu u Kanadi. "Liječnici znaju da je liječenje ponavljajućih uroinfekcija glavna, do sada neispunjena potreba za zdravlje žena."

Otprilike 5% do 10% žena pati od ponavljajućih uroinfekcija, što znači da imaju dvije ili više infekcija tijekom šest mjeseci ili tri ili više infekcija tijekom godine.

Antibiotska terapija za sprječavanje ponovnih infekcija utječe na mikrobiom, nije trajna i stvara povećanu otpornost na antibiotike, rekao je dr. Nickel. "Ovaj pristup trebao bi biti jeftiniji, uzrokovati manje nuspojava i dovesti do boljeg korištenja antibiotika. Drugim riječima, promijenit će se za žene koje pate od ponavljajućih uroinfekcija."

 

SOURCE: https://bit.ly/3GnglXy NEJM Evidence, 2022.

"Odgovor na terapiju je bio iznimno pozitivan", rekao je dr. Nickel, profesor urologije na Sveučilištu Queens u Kingstonu u Kanadi. "Liječnici znaju da je liječenje ponavljajućih uroinfekcija glavna, do sada neispunjena potreba za zdravlje žena."

Otprilike 5% do 10% žena pati od ponavljajućih uroinfekcija, što znači da imaju dvije ili više infekcija tijekom šest mjeseci ili tri ili više infekcija tijekom godine.

Antibiotska terapija za sprječavanje ponovnih infekcija utječe na mikrobiom, nije trajna i stvara povećanu otpornost na antibiotike, rekao je dr. Nickel. "Ovaj pristup trebao bi biti jeftiniji, uzrokovati manje nuspojava i dovesti do boljeg korištenja antibiotika. Drugim riječima, promijenit će se za žene koje pate od ponavljajućih uroinfekcija."

 

SOURCE: https://bit.ly/3GnglXy NEJM Evidence, 2022.

Povezane teme

  Novosti - Sve