Datum zadnje izmjene: 27. 04. 2020.

Infekcije mokraćnog sustava (UTI) predstavljaju veliko opterećenje za zdravlje žena i djece, uz značajne izazove u liječenju i dijagnozi. Dvije nedavne studije [1,2] su usporedile preporučene tretmane za akutni nekomplicirani cistitis kod žena i predložili novi dijagnostički algoritam za procjenu vjerojatnosti infekcije mokraćnih puteva kod febrilne djece.

U studiji Huttnera i suradnika, 513 netrudnih žena u dobi od 18 godina i starije sa simptomima uroinfekcije donjeg mokraćnog trakta su randomizirane da 5 dana tri puta dnevno uzimaju 100 mg nitrofurantoina ili jednu dozu fosfomicina od 3 g. Srednja dob ovih žena je bila 44 godine. Primarni ishod je bio 28-dnevni klinički odgovor, ali je mikrobiološki odgovor mjeren kao sekundarni ishod. U analizi je 28. dana postignuto kliničko uredno stanje u 70% pacijentica (171/244) koje su uzimale nitrofurantoin u odnosu na 58% bolesnica koje su uzimale fosfomicin (139/241), s razlikom od 12% ( P = 0,004). Mikrobiološka rezolucija je nastala u 129/175 (74%) u odnosu na 103/163 (63%), odnosno (razlika, 11%, P = 0,04). Nuspojave su bile male, prvenstveno gastrointestinalne: mučnina i proljev (<4% u svakoj skupini).

Analiza podskupine 214 žena s potvrđenim infekcijama Escherichiom coli je pokazala da se klinička rezolucija 28. dana dogodila kod 78% onih koje su uzimale nitrofurantoin u odnosu na 50% onih koje su uzimale fosfomicin (razlika, 28%, P <.001). Ograničenja studije su uključivala otvoreni dizajn, uključivanje mikrobioloških ishoda i upotrebu različitih doza nitrofurantoina, što je moglo utjecati na rezultate. Istraživači su zaključili da u žena s nekompliciranom infekcijom mokraćnog sustava, 5-dnevno liječenje nitrofurantoinom ima veću vjerojatnost da će dovesti do kliničkog i mikrobiološkog odgovora u usporedbi s jednom dozom fosfomicina, te da ulogu fosfomicina treba dodatno ispitati.
 

Kako liječiti uroinfekcije u žena i djece

Febrilna djeca: Je li UTI?

Druga studija, u "JAMA Pediatrics", [2] se bavila analizom preciznosti procjene vjerojatnosti uroinfekcije u febrilne najmlađe djece. Shaikh i njegovi kolege su razvili i validirajući alat, nazvan UTICalc. Ovaj kalkulator procjenjuje vjerojatnost uroinfekciju u djeteta od 2 mjeseca do < 2 godine, na temelju kliničkih varijabli, te ažurira vjerojatnost na temelju rezultata laboratorija. Kalkulator obuhvaća pet dihotomnih kliničkih čimbenika rizika (dob <12 mjeseci, temperaturu ≥ 39 ° C, ne-crnačku rasu, žensko ili neobrezano muško i nikakav drugi izvor febriliteta). Kalkulator računa vjerojatnost infekcije mokraćnog sustava za dijete s tim karakteristikama i dodjeljuje kategoriju rizika (niska ili visoka).

U usporedbi s algoritmom "American Academy of Pediatrics", klinički model UTICalc smanjio je testiranje za 8,1% (95% interval povjerenja [CI], 4,2% -12,0%) i smanjio broj uroinfekcija koji su propušteni iz tri slučaja na nulu. U usporedbi s empirijskim liječenjem sve djece s pozitivnim rezultatom testiranja leukocitne esteraze od 1+ ili više, model urinske trakice u UTICalc je smanjio broj odgode liječenja za 10,6% (95% CI, 0,9% -20,4%). Istraživači su zaključili da je UTICalc bolji pristup za procjenu vjerojatnosti IMS u djece jer prilagođava testiranje i liječenje uzimajući u obzir faktore rizika svakog pojedinačnog djeteta.

 

Reference
1. Huttner A, Kowalczyk A, Turjeman A, et al. Effect of 5-day nitrofurantoin vs single-dose fosfomycin on a clinical resolution of uncomplicated lower urinary tract infection in women: a randomized clinical trial. JAMA. 2018;319:1781-1789.
2. Shaikh N, Hoberman A, Hum SW, et al. Development and validation of a calculator for estimating the probability of urinary tract infection in young febrile children. JAMA Pediatr. 2018;172:550-556.
Dr. Dubravka Dedeić

Povezane teme

  Novosti - Sve