Datum zadnje izmjene: 15. 11. 2023.

Žene koje prolaze kroz menopauzu mogu imati manje simptoma kada liječe nesanicu nego kad to ne čine, ukazuje nedavni eksperiment. 

Istraživači su angažirali 117 žena u menopauzi s nesanicom za studiju i nasumično ih podijelili u tri skupine. Jedna je skupina primila kognitivnu bihevioralnu terapiju za nesanicu / CBTI. Druga grupa je primila komponentu kognitivnu bihevioralnu terapiju poznatu kao terapija restrikcije sna. Treća skupina dobila je edukaciju o higijeni spavanja ili navikama koje mogu olakšati uspavljivanje i spavanje. 

Sveukupno, 4.3 posto žena imalo je umjereno tešku depresiju. Oba oblika liječenja nesanice olakšala su simptome depresije kod tih žena, ali edukacija o higijeni spavanja nije. 

"Možemo dodati ciljano kognitivno-bihevioralno liječenje nesanice trenutnom arsenalu dostupnih tretmana za ublažavanje nesanice povezane s menopauzom i ovim tretmanom imamo dodatnu korist od smanjenja depresivnih simptoma koji se često javljaju zajedno s poremećajem spavanja povezanim s menopauzom" izjavio je autor studije Christopher Drake, Henry Ford Health System in Detroit, Michigan. 

"Nadamo se da ćemo jednog dana rano prepoznati simptome nesanice, kada je depresija blaga ili se tek razvija, što bi moglo spriječiti razvoj depresije", rekao je Drake. Žene u studiji koje su primile kognitivnu bihevioralnu terapiju za nesanicu završile su šest tretmana licem-u-lice s registriranom medicinskom sestrom specijaliziranom za bihevioralnu terapiju spavanja. Terapija restrikcije spavanja bila je kraća i uključivala je dvije sesije licem u lice kao i tri telefonske sesije.
 

Liječenje nesanice može olakšati depresiju tijekom menopauze

U međuvremenu, kontrolna skupina pacijentica zaduženih za edukaciju o higijeni spavanja, dobila je šest tjednih e-poruka sa savjetima o tome kako stvoriti bolje noćne rutine i informacije o vezi između sna i raznih zdravstvenih problema i životnih navika. Odmah nakon liječenja nesanice, žene s depresijom koje su primile kognitivnu bihevioralnu terapiju za nesanicu imale su umjereno do veliko smanjenje simptoma poremećaja raspoloženja, izvijestili su istraživači u glasilu Medicina spavanja. Pacijentice su također izvijestile o umjerenim poboljšanjima depresije s terapijom restrikcije spavanja, ali ti učinci nisu bili šest mjeseci nakon završetka liječenja. 

Jedno od ograničenja ove studije je da su isključene žene s dijagnozom teške depresije, tako da nije jasno koliko bi ti tretmani nesanice mogli djelovati na te žene, napominju znanstvenici. Razlike u trajanju i obliku liječenja između ispitivanih tipova terapija nesanice mogu također utjecati na rezultate. 

Istraživači također nisu gledali na valove vrućine - uobičajeni simptom menopauze koji može spriječiti žene da dobro spavaju - i moguće je da se rješavanjem ovog aspekta menopauze može utjecati i na raspoloženje i na spavanje, rekla je dr. Mary Jane Minkin, istraživačica na Yale University School of Medicine in New Haven, Connecticut, koja nije bila uklučena u studiju. Studija također nije ispitala utjecaj hormonske terapije, koja može ublažiti različite simptome menopauze.


IZVOR: http://bit.ly/2CvBwrz
Sleep Med 2019.

 

Poliklinika Harni

Povezane teme

  Novosti - Sve