Datum zadnje izmjene: 21. 01. 2020.


Žene koje su preboljele karcinom dojke imaju neka tjelesna obilježja koja su povezana s povećanim kardiološkim rizikom te se upućuju na kardiološki pregled najčešće zbog povećanog body mass indeksa i povišenog LDL, nedostatka vježbe i izloženosti antraciklinima, prikazano je u dvjema odvojenim studijama.

U prvoj studiji kineziolozi su mjerili različite karakteristike kod 3,674 ženskih neonkoloških pacijentica i uspoređivali s mjerenjima kod 740 žena koje su preboljele rak dojke i bile podijeljene u 8 grupa po liječenju koje je spovedeno. Sve pacijentice s rakom dojke su imale operaciju: 41 je imala samo operaciju, 13 je imalo kemoterapiju, 51 je imalo operaciju i radioterapiju i 48 je imalo operaciju i hormonsku terapiju.

Mnoge od onih koje su preboljele rak dojke su imale multiple terapije: operacija, kemoterapija, zračenje i hormonska terapija kod 244 žena; operacija, zračenje i hormonska terapija kod 207 žena; operacija, kemoterapija i zračenje kod 83 žene; operacija, kemoterapija i hormonska terapija kod 30 žena.

Nađene su statistički značajne razlike između kontrolne grupe i 5 od 8 liječenih grupa žena. Uspoređujući kontrolne grupe, pacijentice koje su imale operaciju, kemoterapiju, zračenje i hormonsku terapiju su imale značajno povećanu srednju vrijednost dijastoličkog tlaka (77 naprema 74 mm žive), srednju vrijednost sistoličkog tlaka (128 naprema 123 mm žive), srednji arterijski tlak (94 naprema 90 mm žive), povećanu srednju vrijednost otkucaja srca (77 naprema 73 otkucaja u minuti), veći postotak masnog tkiva (37% naprema 34%) i veći opseg struka (88 naprema 85 cm), prikazao je Jones u posteru na simpoziju za rak dojke organiziranom od strane Američkog društva za kliničku onkologiju.

Pacijentice koje su imale operaciju, zračenje i hormonsku terapiju su također imale povećani srednji sistolički tlak uspoređujući s kontrolnom grupom (130 mm Hg), povećani srednji arterijski tlak (94 mm Hg) i povečanu količinu masnog tkiva (37%). Pacijentice koje su imale operaciju, kemoterapiju i zračenje su imale veći srednji sistolički krvni tlak (129 mm Hg), srednji arterijski tlak (94 mm Hg), otkucaje srca (79 otkucaja u minuti) i količinu masnog tkiva (38%) uspoređujući s kontrolnom skupinom, izvjestio je Jones u Ville-Marie Medical Center, Montreal.

Pacijentice koje su imale samo operaciju imale su povećan BMI (29 naprema 26 kg/mm2), postotak masnog tkiva (39%) i opseg struga (90 cm) nego što je imala kontrolna skupina. Pacijentice koje su imale operaciju i kemoterapiju su imale značajno manju mišićnu masu uspoređujući s kontrolnom skupinom (9,6 naprema 10,1 kg). Prijašnje studije su povezivale ovakvu tjelesnu građu sa povećanim rizikom za kardiovaskularne bolesti i metaboličkim problemima, rekao je Jones.

U drugoj studiji sa 365 žena sa karcinomom dojke bez metastaza koje su praćene u centru za pacijentice sa karcinomom dojke, od 2006.-2012.g., 13% su već bile praćene od strane kardiologa, 21% je poslano kod kardio-onkologa nakon prvog posjeta centru a 66% nije referirane, istražili su Jennifer R. Klemp, dr.med., i njeni kolege.

Pacijentice koje nisu referirane imale su u prosjeku četiri rizična čimbenika za kardiovaskularne bolesti, značajno manje nego pacijentice s šest kardiovaskularnih rizičnih čimbenika kod pacijentica koje su bile kod kardio-onkologa i one koje su već bile kod kardiologa, napisala je dr Klemp, direktorica centra za pacijentice s karcinomom dojke (University of Kansas, Westwood).

Rizični čimbenici koji su navedeni u studiji bili su: kardiotoksično djelovanje lijekova za liječenje karcinoma dojke, BMI veći od 25, dijabetes, hipertenzija, povećani HDL; pušenje, obiteljska anamneza infarkta miokarda prije 60.g. života te vježbanje manje od 150 min/tjedan. Kod liječenja karcinoma dojke važni su sljedeći rizici: smanjenje ejekcijske frakcije srca manje od 50%; anti-hormonska terapija; korištenje tamoksifena, antraciklina ili Herceptina (trastuzumab) i zračenje lijeve strane prsnog koša.

"Ovi rezultati pokazuju da je potrebno procijeniti u kojoj mjeri utječu rizični čimbenici vezani uz liječenje karcinoma dojke zajedno sa tradicionalnim rizičnim čimbenicima u procjeni i daljnjem praćenju kardiovaskularnih rizika kod žena koje su preboljele karcinom dojke."

 

 

 

www.obgynnews.com:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve