Datum zadnje izmjene: 07. 02. 2021.

Niske razine slobodnog 25 hidroksi-vitamina D predvidjele su mortalitet od svih uzroka u velikoj studiji sa sredovječnim i starijim muškarcima, koja je istraživala optimalan način mjerenja razine vitamina D prilikom utvrđivanja vjerojatnosti mortaliteta. Nalazi su nedavno predstavljeni kao poster na virtualnom sastanku Europskog kongresa endokrinologije 2020.

"Otkrili smo da je nedostatak vitamina D povezan s većim rizikom smrtnosti od svih uzroka, a posebno smo otkrili da slobodni 25 hidroksi-vitamin D, ali ne i slobodni vitamin D, predviđa smrtnost od svih uzroka", rekla je vodeća autorica Leen Antonio, dr. med., iz Sveučilišne bolnice, Leuven, Belgija.

Ukupna količina ovih metabolita vitamina D najčešće se koristi za procjenu pacijentovog statusa vitamina D; 25 hidroksi-vitamin D je prohormon koji se pretvara u 1.25 dihidroksi-vitamin D. Potonji se smatra "aktivnim" oblikom vitamina D u tijelu.

Muškarci s najnižom razinom slobodnih 25 hidroksi-vitamina D (<4.43 ng / L) imali su 91% povećan rizik za smrtnost od svih uzroka u usporedbi s onima s vrlo velikom količinom slobodnog vitamina D, izvijestila je Antonio. "I ukupni i slobodni 25 hidroksi-vitamina D predviđaju smrtnost od svih uzroka, ali slobodni 25 (OH) D snažniji je prediktor", objasnila je. Mjeri se ukupni 25 hidroksi-vitamin D. Razine se rutinski procjenjuju u kliničkoj praksi; slobodni 25 hidroksi-vitamin D trenutno je više istraživački alat, dodala je.

Većina studija usredotočuje se na ukupnu količinu 25 hidroksi-vitamina D i povezuje ovo mjerenje sa starenjem i smrtnošću, objasnila je Antonio. Biološki aktivna frakcija je nevezana i predstavlja manje od 1% svih metabolita vitamina D. Cilj trenutne studije bio je procijeniti je li ukupna ili slobodna frakcija najvažnija za predviđanje smrtnosti.

"Kako je 1.25 dihidroksi-vitamin D aktivni oblik vitamina D u našem tijelu, bilo bi moguće da bi mogao biti snažniji prediktor bolesti i smrtnosti", istaknula je Antonio. Međutim, nije se pokazalo da je to slučaj.

Metaboliti vitamina D i smrt od svih uzroka

Hrana i sunčeva svjetlost osiguravaju 25 hidroksi-vitamin D, koji se metabolizira do 1.25 dihidroksi-vitamina D, biološki najaktivnijeg oblika koji djeluje na tijelo. Nedostatak vitamina D čest je u Europi, posebno među starijim ljudima, a povezan je s većim rizikom od razvoja mnogih dobnih bolesti, poput kardiovaskularnih bolesti, raka i osteoporoze.

Da bi se proučila povezanost ukupnog i slobodnog 25 hidroksi-vitamina D i 1.25 dihidroksi-vitamina D sa smrtnošću od svih uzroka, podaci su za razdoblje 2003. do 2005. izvučeni iz Europske studije o starenju muškaraca koja je obuhvatila 1970 muškaraca u zajednici u dobi od 40 godina do 79. Antonio je naglasila da snaga studije uključuje širok dobni raspon, velik broj sudionika i 12-godišnje praćenje.

Izmjerene su razine ukupnih i slobodnih metabolita vitamina D u usporedbi s trenutnim zdravstvenim statusom muškaraca. Prilagodbe su napravljene za potencijalno zbunjujuće čimbenike, koji su uključivali dob, indeks tjelesne mase, status pušenja i zdravlje koje su sami prijavili. Mjerenja vitamina D i mjerenja proteina koji se vežu podijeljeni su u kvintile. Stvoreni su omjeri rizika (HR) kako bi se proučila povezanost između statusa vitamina D i smrtnosti od svih uzroka.

Nizak slobodan 25 hidroksi-vitamin D najbolji je pretkazatelj smrtnosti

Za količine ukupnih metabolita utvrđeno je da muškarci s najnižom ukupnom količinom 25 hidroksi-vitamina D i najnižom ukupnom kvintilom 1.25 dihidroksi-vitamina D (granična vrijednost, <9.3 μg / L i <46 ng / L) imaju povišeni rizik za smrtnost. U usporedbi s muškarcima u najvišoj kvintili, HR su bili 83% i 41% viši.

S obzirom na količine slobodnih metabolita, muškarci u tri najniže kvintile 25 hidroksi-vitamina D (razine <4.43 ng / L) imali su 91% veći rizik od smrtnosti u usporedbi s muškarcima u najvišoj kvintili. Ukupno 524 muškarca (26.6%) umrlo je tijekom prosječnog praćenja od 12.3 ± 3.4 godine. Ti su muškarci imali viši BMI i nižu razinu tjelesne aktivnosti. Nije bilo razlike u statusu pušača.

 

Europski kongres endokrinologije 2020: Sažetak 1044.

 

Dubravka Dedeić, dr.med.

Dokumenti za preuzimanje

Povezane teme

  Novosti - Sve