Datum zadnje izmjene: 14. 01. 2020.


Rizik za većinu perinatalnih komplikacija kod trudnica se povećava linearno uz povećanje razine glukoze u krvi majke bez jasne definicije koja je granica na kojoj se rizik pogoršava, navodi se u meta-analizi objavljenoj u BMJ.

"Nedostatak jasne granice na kojoj se povećava rizik znači da su referentne vrijednosti za dijagnosticiranje gestacijskog dijabetesa pomalo proizvoljne", napisali su dr Diane Farrar, doktor znanosti u „Bradford Institute for Health Research“, Bradford Royal ambulanta, Velika Britanija i kolege.

Studija je uključila do sada najveći uzorak žena kod kojih su analizirane veze između razine glukoze u krvi i perinatalnih ishoda.

Gestacijski dijabetes (GDM) može povećati rizik od mnogih perinatalnih komplikacija i utjecati na dugoročno zdravlje majke i djeteta.

Iako liječenje može smanjiti rizik od komplikacija, optimalna gornja vrijednost glukoze u krvi za dijagnosticiranje GDM nije definitivno utvrđena pa postoje razne vrijednosti među različitim društvima diljem svijeta, uključujući „International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG)/World Health Organization(WHO)“, „American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG)“ i UK NICE.

 

 

 

Pronalaženje pravih vrijednosti

U sustavnom pregledu i meta-analizi su dr Farrar i kolege pretražili 10 baza podataka od osnutka do listopada 2014. godine. Ponašli su studije koje su bilježile razinu glukoze kod majki i nepovoljne perinatalne ishode kod žena bez gestacijskog dijabetesa ili bez prethodno postojećeg dijabetesa.

Žene s poznatim GDM ili već postojećim dijabetesom su isključene jer su liječene u cilju smanjenja koncentracije glukoze u krvi koja bi mogla utjecati na procjene povezanosti između koncentracije glukoze i ishoda.

Uključili su podatke iz 23 studije i dvije skupine živorođene djece (jedno u Engleskoj i jedno u Irskoj) te su obuhvatili više od 200.000 žena.

Rezultati su pokazali linearnu povezanost između svih razina glukoze i povećanog rizika za carski rez, indukciju poroda, veliko dijete za gestacijsku dob, makrosomiju i distociju ramena.

Nije bila jasna gornja vrijednost glukoze u krvi kod koje se perinatalne komplikacije znatno povećavaju.

Rezultati su bili slični u analizama koje su ocijenile kvalitetu studija, tip glukoze kojoj su trudnice izložene i geografsko područje. Zaključili su da je većina istraživanja provedena u zemljama s visokim dohotkom, a bilo je i nekoliko podataka iz zemalja s niskim i srednjim dohotkom stanovništva, tako da rezultati ne mogu biti generalizirani samo u tim zemljama.

Povećan broj žena u dijagnosticiranju gestacijskog dijabetesa koji proizlazi iz spuštanja praga glukoze u krvi ima implikacije u antenatalnoj skrbi (npr. indukcija porođaja), načinu dovršenja trudnoće (carski rez), te kratkoročnoj i dugoročnoj postnatalnoj skrbi (skrb za novorođenče, probir za dijabetes tipa 2), istaknuli su.

Veća je vjerojatnost da će biti veći troškovi za dijagnosticiranje i liječenje kod smjernica koje koriste niže referentne vrijednosti glukoze.

"Vjerujemo da u budućnosti treba kombinirati naše rezultate s dokazima iz randomiziranih pokusa (i meta-analiza) o učincima liječenja štetnih ishoda koji se odnose na gestacijski dijabetes," navode autori.

"Moramo precizirati ... koje su najbolje referentne vrijednosti koje bi smanjile probleme u trudnoći i porođaju te izdvojile trudnice s povišenom razinom glukoze u krvi koje je potrebno liječiti u cilju smanjena troškova te otkrivanja i liječenja dijabetesa", zaključili su.

 

 

 


 

BMJ. Objavljeno on-line, 2016.:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve