Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


U današnjim postupcima zamrzavanja zametaka kroz 5 dana (do stadija blastociste) se postiže jednaka podrška lutealne faze ciklusa bez obzira koristi li se vaginalni progesteronski gel ili intramuskularni pripravci progesterona, pokazuju rezultati nove retrospektivne studije.

"S obzirom da ne postoji razlika u kliničkom ishodu, odluka o korištenju jedne ili druge terapije ovisi o cijeni i praktičnosti liječenja", rekao je za Reuters Health u mailu doktor Daniel B. Shapiro (Reproductive Biology Associates, Atlanta, Georgia).

"Intramuskularni progesteron je jeftinija ali puno bolnija varijanta te je najčešće potrebna druga osoba koja će dati injekciju, dok je vaginalni gel skuplji ali se puno bolje podnosi i pacijentica ga mogu same sebi davati. Najčešće objasnim pacijenticama koje su prednosti obje vrste liječenja pa im dam mogućnost da same odaberu", rekao je doktor Shapiro.

On je zajedno s kolegama napravio studiju koja je trebala odgovoriti na jednostavno pitanje: Da li tip lutealne podrške utječe na krajnji ishod trudnoće? Analiza je uključila 920 ciklusa sa zamrznutim embrijima, 682 koji su koristile intramuskularni progesteron (59 mcg jednom dnevno) i 238 koje su koristile vaginalni progesteron (Crinone 8%, 90 mg). Demografske osobine pacijentica su bile podjednake u obje skupine.

Rezultati su objavljeni u časopisu Human Reproductive online 20. svibnja. Nije bilo značajne razlike u ishodu trudnoće između intramuskularnog progesterona i vaginalnog progesteronskog gela. Stopa implantacije je bila 46,4% s intramuskularnim progesteronom i 45,6% s gelom (p=0,81), stopa kliničkih trudnoća je bila 61,7% i 60,5% (p=0,80) i stopa živorođene djece je bila 49,1% i 48,9% (p>0,99).

Istraživači su zaključili da je studija "imala svoja ograničenja jer je napravljena kao retrospektivna i zato što je izostala mogućnost randomizacije prema tipu lutealne podrške."

"Iako je to bila retrospektivna studija, pokazala je po prvi puta da je Crinone gel jednak po učinki kao i intramuskularni progesteron. Rezultati bi trebali biti izazov za daljnja istraživanja", rekao je za Reuters Health doktor Brian M. Berger koji nije bio uključen u studiju.

Poznato je da je progesteronski gel teško nabaviti u USA, rekao je doktor Berger, medicinski menager programa za IVF u Bostonu. "Ostatak svijeta ima osjećaj da smo barbarska zemlja jer koristimo intramuskularni progesteron koji je u svijetu već odavno odbačen. U Europi skoro niti ne znaju za njega, no njegova upotreba u USA je veoma proširena. Čak i kod svježih embrija gdje je dokazano da žene imaju dovoljne količine endogenog progesterona i gdje niti ne treba dodatna egzogena potpora u obliku progesteronskih suplemenata, mi i dalje uporno koristimo intramuskularni progesteron."

Zašto je tako? Postoje mnogi razlozi, rekao je doktor Berger, uključujući "teško mijenjanje navika koje su doktori stekli kroz vrijeme. Neki doktori postanu neosjetljivi na bol koju izaziva intramuskularna injekcija progesterona možda zbog toga što terapiju daju medicinske setre. Tako da - ako ne gledaš postupak davanja injekcija a vidiš na kraju dobar ishod trudnoće, ne razmišljaš o mogućem poboljšanju terapije."

U Bostonu, "skoro uvijek koristimo vaginalni progesteronski gel.", rekao je doktor Berger. "Ima iznimaka kod kojih se koristi intramuskularni način davanja. Nekim pacijenticama se ne sviđa ideja vaginalne primjene lijeka, bilo iz kulturoloških ili osobnih razloga. Zatim ima pacijentica koje osjećaju iritaciju kod vaginalne primjene Crinona ili drugih vaginalnih pripravaka. Neke misle da je intramuskularna primjena efektivnija te ne žele vaginalnu primjenu. No, bez obzira na sve te razloge, smatram da je u najvećem broju slučajeva cilj težiti ka vaginalnoj primjeni lijeka."

 

Hum Reprod 2014.:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve