Datum zadnje izmjene: 15. 11. 2023.

Žene u premenopauzi s visokim genetskim rizikom za karcinom jajnika koje se podvrgnu reduktivnoj adneksektomiji pri kojoj se odstranjuju jajnici i jajovodi u svrhu smanjenja rizika za karcinom, mogu imati umjerene do teške simptome menopauze čak desetljeće ili više nakon operacije, navodi nizozemska studija. 

U cilju poboljšanja kvalitete života tih žena, potrebno je misliti na ove simptome i podupirati ih terapijom dugi niz godina nakon reduktivne adneksektomije, savjetuju znanstvenici sa Sveučilišnog medicinskog centra Groningen i Sveučilišta u Groningenu. 

Žene s BRCA1 ili 2 mutacijom imaju znatno veći rizik od razvoja raka jajnika u 70-tim godinama od opće populacije. Da bi se smanjio rizik od raka jajnika, ženama s BRCA1 i BRCA2 mutacijama se preporučuje reduktivna adneksektomija prije menopauze, u dobi od 35 do 40 godina za BRCA1 nositeljice i 40 do 45 godina za BRCA2 mutaciju.  

Jačina i trajanje simptoma menopauze nakon kirurški inducirane menopauze se znatno razlikuju, a literatura o prediktorima je slaba, zabilježili su autori u časopisu Maturitas online, 12. siječnja. Istraživanje je analiziralo 199 žena koje su imale reduktivnu adneksektomiju prije dobi od 52 godine. Koristili su MRS - Menopause Rating Scale za procjenu razine psiholoških, somato-vegetativnih i urogenitalnih simptoma (bez simptoma / slabi, blagi, umjereni ili teški simptomi). 

Utvrdili su da je većina žena (69%) izvijestila o umjerenim ili teškim simptomima prema skali tegoba, prosječno 7.9 godina nakon operativnog zahvata. Više od polovice tih žena (57%) je imalo teške urogenitalne simptome, uključujući dizuriju, suhoću rodnice, svrbež, peckanje i dispareuniju, a oko četvrtine je izvijestilo o ozbiljnim psihološkim i / ili somato-vegetativnim simptomima. Samo psihološki simptomi su se tijekom vremena poboljšali. 

Povijest karcinoma dojke bila je neovisno i više nego trostruko češća u ispitanica s umjerenim ili teškim simptomima menopauze. Istraživači su isključili žene koje su trenutno bile liječene od raka. "U tih žena se mogu analizirati samo dugoročni učinci korištenja endokrine i kemoterapije koji nisu bili povezani s ozbiljnošću simptoma menopauze nakon reduktivne adneksektomije," napominju autori. 

Istraživači kažu da je udio, težina i trajanje simptoma menopauze koji se opažaju nakon kirurške menopauze puno veći nego što je uočeno kod prirodno inducirane menopauze. 

Ukratko, istraživači su zaključili da žene podvrgnute reduktivnoj adneksektomiji imaju visoki rizik za pojavu umjerenih ili ozbiljnih simptoma menopauze. Prije operacije bi žene trebalo informirati da posebice urogenitalni simptomi nakon što se odstrane jajnici i jajovodi mogu biti teški i dugotrajni.

Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se istražili sigurni tretmani namijenjeni ženama s ozbiljnim simptomima menopauze koje imaju kontraindikaciju za korištenje HRT-a. "

 

IZVOR: http://bit.ly/2n5qzGq
Maturitas 2018

 
 

Poliklinika Harni

Povezane teme

  Novosti - Sve