Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.


Majke koje su u prvoj trudnoći imale inducirani ili spontani pobačaj u ranoj trudnoći mogu imati povećani rizik od komplikacija tijekom porođaja u idućim trudnoćama, pokazuje izraelska studija.

Istraživanje je dokazalo da su bivše prekinute trudnoće povezane s nešto višim stopama induciranog porođaja, carskim rezom i zaostalom posteljicom nakon poroda, bez obzira je li prva trudnoća prekinuta inducirano ili spontano.

Iako su stope komplikacija veće nakon induciranog ili spontanog pobačaja, ukupni rizik je i dalje vrlo nizak, istaknuo je vodeći autor studije dr Liran Hiersch, znanstvenik u opstetriciji i ginekologiji na Rabin Medical Center u Petach Tiva i Sveučilištu Tel Aviv.

"Budući da je učinak prethodnog pobačaja na rizik za buduće komplikacije vrlo blagi, žene trebaju biti sigurne da se u većini slučajeva ne očekuju veće komplikacije", rekao je Hiersch putem e-maila.

Ipak, zbog toga što će čak jedan od pet žena imati jedan spontani ili inducirani pobačaj u prvom tromjesečju prije nego što rodi dijete, važno je da liječnici raspravljaju o mogućnosti komplikacija sa svojim pacijentima, rekao je Hiersch.

Za procjenu utjecaja prekida trudnoće na buduće porođaje, Hiersch i kolege su analizirali medicinsku dokumentaciju od oko 13.000 žena, uključujući i oko 1.500 žena s jednim prethodnim spontanim ili induciranim prekidom trudnoće u prvom tromjesečju. Usredotočili su se na žene koje su imale spontani ili inducirani pobačaj.

Sve majke u studiji koje su prvi puta rađale su rađale u kliničkim bolnicama u Izraelu između 2009. i 2014. godine. Žene su isključene iz studije ako su imale povijest više induciranih ili spontanih pobačaja, lošiju prenatalnu skrb, imale multiple trudnoće ili je trudnoća komplicirana mrtvorođenčem ili većim fetalnim abnormalnostima.

Sve u svemu, žene s prethodnim induciranim ili spontanim pobačajima su bile starije, imale su višu stopu liječenja neplodnosti i imale su veću vjerojatnost da će imati dijabetes tijekom trudnoće nego u kontrolnoj skupini žena koje nisu imale prethodno prekid trudnoće.

Među ženama s bivšim prekidom trudnoće, 53% je imalo spontani pobačaj, 33% je imalo inducirani pobačaj, a kod ostalih 14% nije bilo podataka o ishodu trudnoće u podatcima.

Oko 7% žena s prethodnim induciranim ili spontanim pobačajem je imalo indukciju poroda, u usporedbi s oko 5% žena koje su bile trudne po prvi put.

Carski rez je proveden kod 25% žena s prethodnim prekidom trudnoće, u usporedbi s 18% kod ostalih žena.

Zaostala posteljica nakon porođaja se dogodila kod oko 7% žena koje su imale u povijesti prekid trudnoće, u usporedbi s otprilike 5% kod drugih žena.

No, opsežna krvarenja i ozbiljne komplikacije od zaostale posteljice nakon porođaja djeteta su bile rijetkost i dogodile su se u otprilike 3% od svih porođaja bez obzira na prethodne povijesti trudnoće.

Jedno od ograničenja studije je da znanstvenici nisu imali podatke o nekim čimbenicima koji mogu utjecati na ishod trudnoće, uključujući i specifične metode koje se koriste za pobačaj i duljinu vremena koje je bilo između trudnoća, zaključili su 4. lipnja u časopisu Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine.

Osim toga, budući da se mnogi pobačaji događaju jako rano u trudnoći da ih žene ne shvate kao takve ili ih zamijene s običnim menstrualnim ciklusom, moguće je da je neke žene u kontrolnoj skupini trebalo računati kao žene s prethodnim pobačajem, rekli su istraživači.

Sveukupno, rezultati su ohrabrujući za žene, rekao je dr Jeffrey Ecker, specijalist za visokorizične trudnoće u Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School u Bostonu.

Statističke razlike u veličini u ovoj studiji nisu iste kao kliničke razlike koje bi mogle biti razlog za zabrinutost ili promijeniti način liječenja žena tijekom trudnoće ili poroda, rekao je Ecker koji nije bio uključen u studiju.

"Većina žena ne željela imati spontani pobačaj ili biti u situaciji u kojoj moraju odabrati inducirani pobačaj, ali se ipak ne bi trebale brinuti o svom reproduktivnom zdravlju ako su bile u tim situacijama jednom prije", rekao je Ecker.

 

IZVOR: http://bit.ly/1fm3VmB
J Matern Fetal Neonatal Med 2015.
:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve