Datum zadnje izmjene: 08. 03. 2020.

Čak i kada osnovne analize sperme pokazuju normalne rezultate, čini se da metotreksat djeluje na cjelovitost nasljednog materijala / DNA u spermi muškaraca koji su liječeni zbog upalne bolesti crijeva, IBD – inflammatory bowel disease, prema novim istraživanjima. Rezultati ukazuju da metotreksat (MTX) može uzrokovati ovu štetu putem oksidativnih procesa, napisali su u  liječničkom glasilu Gastroenterology dr. Sumona Saha s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Wisconsinu, u Madisonu i kolege. 

Za potrebe studije su uzeliu zorke sperme od sedam muškaraca u dobi od 22 do 33 godine s upalnom bolesti crijeva liječenih metotreksatom u prosječnoj dozi od 25 mg tjedno / medijaln tijekom najmanje tri mjeseca  (u prosjeku 19.5 mjeseci/ medijan). Usporedili su ih s uzorcima od 1,912 muškaraca iste dobi koji su posjetili klinike za neplodnost u svrhu procjene neplodnosti. Ovi kontrolni uzorci, napominju autori, bi trebali pokazati lošije parametre sperme nego u općoj populaciji. 

Analize cjelovitosti sperme su provedene na uzorcima šest od sedam bolesnika s upalnom bolesti crijeva. Nađeni su veći indeksi fragmentacije DNA (25% prema 16%) i više razine oksidacijsko-stresnih produkata nego u kontrolnoj skupini.  "Velika je vjerojatnost da abnormalna sperma ne rezultira koncepcijom", pišu autori, "ali nije poznato kakav učinak može imati na reproduktivni ishod". 

Istraživači su zaključili da njihovi nalazi "podržavaju trenutne preporuke za muškarce s upalnom bolesti crijeva da ne uzimaju metotreksat prije nego što imaju djecu". 

Analiza sjemena s kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije je bila "standardni test za određivanje plodnosti čovjeka", izjavila je dr. Saha. "Međutim," nastavila je, "ova studija ne daje nikakve informacije o genetskoj konstituciji sperme, što je neophodno za uspješnu ljudsku reprodukciju. Tako visoka razina oštećenja DNA u spermi može predstavljati uzrok muške neplodnosti koju konvencionalni pregledi ne mogu otkriti." 

Dr. Saha je objasnila da je fragmentacija nasljednog materijala sperme značajno veća kod neplodnih muškaraca i da je povezana s produljenim vremenom koncepcije i nižim stopama trudnoće s prirodnom koncepcijom, intrauterinim osjemenjivanjem, in vitro oplodnjom i intracitoplazmatskom ubrizgavanju spermija. Osim toga, rekla je, podaci iz meta-analize pokazuju povezanost između fragmentacije DNA i gubitka trudnoće. 

Iako je testiranje za integritet DNA tržišno dostupan, dodala je, obično nije obuhvaćen zdravstvenim osiguranjem. 

Identificiranje osjetljivijih i pouzdanijih biomarkera ozljeda DNA kako bi se pratila reproduktivna funkcija muškaraca "je visoki prioritet", izjavila je i dr. Kathleen Hwang, urologinja na Sveučilištu Brown u Providenceu, Rhode Island. 

Neki lijekovi kod upalne bolesti crijeva oštećuje DNA u muškaraca

Literatura koja podupire postojeće kliničke preporuke za prekid uzimanja metotreksata tri mjeseca prije začeća "se temelji na tome koliko dugo treba za razvoj nove sperme, a ne na temelju bilo kakvih mehanicističkih dokaza o tome kako ekspozicija metotreksatom utječe na ciklus razvoja spermija", objasnila je Dr. Hwang, koja nije bila uključena u novu studiju. 

Iako je broj pacijenata u studiji bio mali, dodala je, "autori napreduju prema boljem razumijevanju učinka izloženosti metotreksatu na zdravlje spermija". 

Dva suradnika dr. Saha, zaposlenici tvrtke ReproSource Inc., su dali bazu podataka iz koje su dobiveni kontrolni podaci i također su izvršili procjenu fragmentacije DNA spermija i oštećenja oksidativnih procesa.


 

IZVOR: http://bit.ly/2HxxQXp
Gastroenterology 2018.

 

Dr. Dubravka Dedeić

Povezane teme

  Novosti - Sve