Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


Kronična upala niskog stupnja u sindromu policističnih jajnika (PCOS) se pogoršava tijekom trudnoće, i bila je povezana s lošijim ishodima trudnoća u žena s tim stanjem, navodi se u studiji objavljenoj u internetskom izdanju časopisa 'Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'.

U prospektivnom, kontroliranom, kliničkom ispitivanju, dr. Stefano Palomba, s Odjela za opstetriciju i ginekologiju, smještenog u Arcispedale Santa Maria Nuova, Instituto di Ricovero e Cura Carattere Scientifico, Reggio Emilia, Italija, i njegovi kolege usporedili su pokazatelje upale i ishode trudnoća kod 150 trudnica s PCOS-om i 150 zdravih trudnica iz kontrolne skupine, poredanih po dobi i indeksu tjelesne mase. Žene su bile sve bijele rase i mlađe od 35 godina, s indeksom tjelesne mase ne višim od 30 kg/m2.

Istraživači su isključili žene s premalignim ili malignim bolestima, hematološkim bolestima, koje puše, konzumiraju drogu ili alkohol, ili koriste bilo koji lijek koji bi mogao utjecati na hormonske ili metaboličke parametre, ne uključujući primjenu lijekova u okviru indukcije ovulacije. Istraživači su isključili iz analize uzorke krvi žena s višestrukom trudnoćom, nedavno liječenih hormonima, koje imaju groznicu, virusne ili bakterijske infekcije.

Trudnice s PCOS imale su otpočetka istraživanja višu razinu bijelih krvnih stanica, više razine C-reaktivnog proteina (CRP) i više razine feritina od kontrolnih pacijentica, te se kroz trudnoću bilježi veće povećanje ovih pokazatelja upale. Promjene razine leukocita i feritina u krvi bile su znatno veće od kontrolnih do dvanaestog tjedna trudnoće, te promjene u razinama CRP do dvadesetog tjedna. Hazard multivarijabilna analiza pokazala je povišene razine upalnih markera u žena s PCOS-om koji su povezani i s povećanim rizikom od nepovoljnih neonatalnih i opstetričkih ishoda.

Kod trudnica s PCOS, povećani rizik nepovoljnog neonatalnog i opstetričkog ishoda - "HR - rizik opasnosti" bio je 52% veći za povećani broja leukocita (HR 1.52), za povišene vrijednosti CRP 19% veći (HR 1.19) i za povišene vrijednosti feritina 12% veći (HR 1.12). U kontrolnoj skupini, rizik negativnog ishoda bio je povezan samo s razinom CRP (HR, 1.21).
Više trudnica s PCOS su doživjele negativne rezultate od kontrolne skupine pacijentica: 48 od 150 (32,0%) u usporedbi s 17 od 150 (11,3%), odnosno (P <.001).

Pacijentice s PCOS su imale značajno veću pojavnost spontanog pobačaja (16,0% vs 5,3%), trudnoćom-inducirane hipertenzije (12,7% vs 5,3%), preeklampsije (8,0% vs 2,0%), gestacijskog dijabetes mellitusa (14,7% vs 5,3%), krvarenja tijekom trudnoće (18 % vs 9,3%), fetalnog zastoja rasta (15,9% vs 6,3%), i fetalne makrosomije (12,7 % vs 4,9%).

"Prema našim saznanjima, ovo je prvo kliničko istraživanje s ciljem da se procijeni nekoliko markera niskog stupnja kronične upale tijekom trudnoće u široj populaciji bolesnica s PCOS," navode autori.

 

J Clin Endocrinol Metabol, 2014.


:: Biserka Knezić-Frković, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve