Datum zadnje izmjene: 07. 04. 2024.


U grupi mladih žena bez dijabetesa ili srčanih bolesti, one koje se razbole od dijabetesa tijekom trudnoće imaju veće šanse za razvijanje subkliničke ateroskleroze 12 godina kasnije, izvjestili su istraživači. Ovi rezultati iz longitudinalne opservacijske studije CARDIA - 'Coronary Artery Risk Development in Young Adults', objavljeni su online u znanstvenom časopisu Journal of the American Heart Association. "Jasno smo pokazali da je gestacijski dijabetes povezan s povišenim rizikom rane ateroskleroze – mjereno pomoću debljine intime medije karotidne arterije – neovisno o tjelesnoj težini prije trudnoće i ostalim rizičnim faktorima za srčana oboljenja, dijabetes tip II ili metabolički sindrom nakon trudnoće", rekla je autorica studije doktor Erica P. Gunderson (Kaiser Permanente Northern California, Oakland, CA).

"Naše istraživanje pokazuje da gestacijski dijabetes u anamnezi povećava rizik za razvoj rane subkliničke ateroskleroze prije nego što žena razvije dijabetes tipa II ili metabolički sindrom", rekla je. "Trudnoća je neprepoznata kao važan životni period koji može upućivati na povećani rizik za razvoj srčanih bolesti tijekom života. Važno je razmišljati o svim komplikacijama koje su se desile tijekom trudnoće. Obiteljski liječnici moraju uzeti u obzir gestacijski dijabetes u anamnezi žene kod skriniga zajedno s tradicionalnim rizičnim faktorima za razvoj srčanih bolesti nakon trudnoće." Prijašnje studije su pokazale da žene s gestacijskim dijabetesom u anamnezi imaju 66% do 85% veći rizik za kardiovaskularne bolesti, infarkt miokarda i/ili moždani udar.

Ova studija je željela ustvrditi "prvo, imaju li žene s gestacijskim dijabetesom u anamnezi rane znakove za razvoj srčanih bolesti prije nego što razviju dijabetes tipa II ili metabolički sindrom nakon trudnoće i, drugo je li sve to povezano s rizičnim faktorima prije trudnoće (kao što je debljina)", rekla je dr. Gunderson. U studiju CARDIA je uključeno 898 žena koje su rodile 1,572 djece u periodu od dvadeset godina praćenja (1986.-2006.g.). Žene su periodično testirane na kardiometaboličke rizične faktore tijekom tog vremena. Žene su bile starosti 18 do 30 godina, ne trudne i bez dijabetesa ili srčanih oboljenja u vrijeme testiranja. Živjele su u četiri geografska područja u USA i oko polovica su bile crnkinje. U vrijeme rađanja zadnjeg djeteta u prosjeku su imale 31 godinu.

Oko 12 godina kasnije, u prosječnoj dobi od 44 godine, rađen je ultrazvuk karotida u svrhu mjerenja debljine stijenki karotidnih arterija. Od 898 žena, 13% je imalo gestacijski dijabetes – ili 7,6 na 100 porođaja što je prosječno za USA, rekla je dr. Gunderson. Tijekom 20-godišnjeg praćenja, kod žena s gestacijskim dijabetesom u anamnezi, bio je povećan rizik za nastanak dijabetesa (25% naprema 6%) i metaboličkog sindroma (13% naprema 7%). Kod 777 žena koje nisu razvile dijabetes ili metabolički sindrom, nađena je veća srednja vrijednost debljine karotidne intime-medije za 0,023 mm kod žena koje su imale gestacijski dijabetes u odnosu na žene bez prijašnjeg gestacijskog dijabetesa, a nakon korekcije za parametre poput rase, starosne dobi, pariteta i BMI prije trudnoće.

Ova razlika nije bila značajna kada su u linearni regresijski model uključeni tjelesna težina, rezistencija na inzulin i dijastolički krvni tlak. Tako da "naša istraživanja pokazuju da tjelesna težina, kontrola krvnog tlaka i rezistencija na inzulin mogu biti važni čimbenici koji mogu utjecati na progresiju ateroskleroze tijekom srednje dobi kod žena s anamnezom gestacijskog dijabetesa", rekli su istraživači. Tijekom razdoblja praćenja od 20 godina, kod trinaest žena, uključujući jednu s gestacijskim dijabetesom, dijagnosticiran je kardiovaskularni incident (infarkt miokarda ili moždani udar) s nesmrtonosnim ili smrtonosnim ishodom. Razina incidenata je bila očekivano niska, s obzirom da su žene bile relativno mlade tijekom zadnjeg pregleda (38 do 50 godina starosti), napisala je dr. Gunderson. Kako je CARDIA studija napredovala, "mogli smo pratiti vezu između gestacijskog dijabetesa i incidenata povezanih s kardiovaskularnim sustavom ali smo godinama daleko od konačne definicije te veze". Potrebna su daljnja istraživanja u kojima bi se definiralo mjerenje debljine karotidne intime-medije kao dio skrininga za određivanje rizika kardiovaskularnih bolesti kod žena s gestacijskim dijabetesom, dodala je.Reference
Gunderson EP, Chiang V, Pletcher MJ, et al. History of gestational diabetes mellitus and future risk of atherosclerosis in mid-life: The Coronary Artery Risk Development in Young Adults study. J Am Heart Assoc 2014; DOI: 10.1161/JAHA.113.000490


 

Povezane teme

  Novosti - Sve