Datum zadnje izmjene: 24. 02. 2020.

Dva članka objavljena u veljači 2018.g. pružaju zanimljive informacije o liječenju i ishodu trudnoće kod žena s autoimunim bolestima. 

U prvom članku, kao dio farmakokinetičke studije nakon financiranja od strane UCB Pharma, istraživači su proučavali trudnice s ≥ 30 tjedana trudnoće u Francuskoj, Švicarskoj, Nizozemskoj i Sjedinjenim Državama. [1] Ove su žene primale certolizumab, antitumorski faktor nekroze (TNF) za kliničko liječenje različitih bolesti, uključujući reumatoidni artritis, spondiloartritis, psorijatični artritis i Crohnovu bolest. Isključene su žene s abnormalnostima povezanim s trudnoćom preko ultrazvučnih ili laboratorijskih testova, kroničnom ili akutnom placentarnom insuficijencijom ili prethodnom uporabom drugih anti-TNF agensa koji imaju snažan rizik za teratogenost. 

Dvadeset i jedna žena je koristila certolizumab za kliničko liječenje i od početka su praćene, ali samo je 16 osoba sudjelovalo u analizi razine certolizumaba. Od 21 žene, jedna je isključena zbog placentalne insuficijencije i prijevremenog porođaja, a četiri su isključene iz drugih razloga. U posljednjoj skupini od 16 majki, 15 je uzimalo certolizumab 200 mg svaka 2 tjedna, a jedna je uzimala certolizumab 400 mg svaka 4 tjedna. 

Autori su proučavali razine certolizumaba kod 16 majki u roku od 24 sata od porođaja. Krv iz pupkovine djeteta je prikupljena u roku od 1 sata od porođaja, a uzorci krvi djece su prikupljeni unutar 24 sata od rođenja i u postpartalnim tjednima 4 i 8. Procijenjena je razina certolizumaba u svakom uzorku. 

Sve žene su imale detektabilne razine certolizumaba u plazmi. Autori su isključili rezultate za dvoje dojenčadi: jedno nije imalo podatke o rođenju, a drugo je imalo vrlo visoku razinu certolizumaba u plazmi pri rođenju, ali nemjerljive razine u 4. i 8. tjednu. Autori smatraju da nalaz za zadnje dijete nije moguć, pa su rezultati bili isključeni. Kod 14 preostalih novorođenčadi, 13 njih nije imalo mjerljive razine certolizumaba pri rođenju, a jedno je imalo "minimalnu" razinu. Devetoro majki je dojilo svoju dojenčad i nastavilo uzimati certolizumab; nijedna od njihovih beba nije imala mjerljive razine certolizumaba. Kod majki ili dojenčadi nisu detektirana antitijela na certolizumab u bilo kojem trenutku. 

U pogledu ishoda trudnoće / djece, 21 majka, 15 (71%), je imala najmanje jedan nepovoljan događaj. Najčešće nuspojave u majki su bile blage do umjerene, iako su uključivale produljeni porođaj, prerani porođaj i perinealni apsces. Kod dojenčadi su prijavljeni hipoglikemija, infekcija i makrosomija. 

Autori su zaključili da nije bilo uopće ili je došlo do minimalnog placentnog prijenosa certolizumaba do dojenčadi u ovom posljednjem razdoblju trudnoće. U drugoj studiji [2] su dva norveška medicinska registra na nacionalnoj razini korištena za procjenu ishoda trudnoće kod osoba sa sistemskim lupus eritematozusom (SLE). Od 2006. do 2015. godine je praćeno 180 žena s SLE koje su rodile jedno dijete i uspoređene su s jednoplodnom trudnoćom u kontrolnoj skupini od 500.000 trudnoća. SLE aktivnost je procijenjena tijekom trudnoće pomoću Indeksa lupusne aktivnosti u trudnoći / LAI-P. 

Autori su otkrili da je sistemski lupus eritematozus u aktivnoj ili neaktivnoj formi prema LAI-P bio povezana s manjom porođajnom težinom i većim brojem prijevremenih poroda u usporedbi s kontrolnom skupinom, premda je stopa preranog rođenja bila najveća u bolesnica s aktivnim SLE. Preeklampsija je bila češća u bolesnica s aktivnim SLE u usporedbi s bolesnicama s neaktivnim bolestima ili kontrolnom skupinom. Među bolesnicama s SLE-om je upotreba prednizolona bila povezana sa značajno nižom porođajnom težinom i rizikom od prijevremenog poroda.

Liječenje reumatskih bolesti u trudnoći

Autori su zaključili da rizici za nisku porođajnu težinu i prijevremeni porođaj, posebice u bolesnica s aktivnim sistemskim lupusom, zahtijevaju ciljano otkrivanje neaktivne bolesti prije i tijekom trudnoće.

 

Reference
1. Mariette X, Forger F, Abraham B, et al. Lack of placental transfer of certolizumab pegol during pregnancy: results from CRIB, a prospective, postmarketing, pharmacokinetic study. Ann Rheum Dis. 2018;77:228-233.
2. Skorpen CG, Lydersen S, Gilboe IM, et al. Influence of disease activity and medications on offspring birth weight, pre-eclampsia and preterm birth in systemic lupus erythematosus: a population-based study. Ann Rheum Dis. 2018;77:264-269.

 

 

Dr. Dubravka Dedeić

Povezane teme

  Novosti - Sve