Datum zadnje izmjene: 15. 11. 2023.

Žene s reumatoidnim artritisom / RA, brže doživljavaju funkcionalni pad tijekom menopauze, sugeriraju podaci iz velike opservacijske studije. Rezultati "ukazuju da menopauza ima značajan utjecaj na razinu i stopu funkcionalnog pada kod žena s RA", napisali su autori studije. 

Klinički odnos između hormonskog statusa i aktivnosti bolesti RA već je zabilježen u žena, napisali u članku objavljenom online u znanstvenom časopisu Rheumatology Elizabeth Mollard, dr.sci., sa Sveučilišta Nebraska Medical Center College of Nursing-Lincoln Division, i kolege. Na primjer, simptomi reumatoidnog artritisa  smiruju se tijekom trudnoće, a rana menopauza je povezana s većim rizikom razvoja RA u usporedbi s normalnom ili kasnom menopauzom. 

S obzirom na ova zapažanja, autori su proučavali odnos menopauze i funkcionalnim padom u žena s reumatoidnim artrisom. Koristili su podatke iz Nacionalne banke podataka za reumatske bolesti, koja se sastoji od samoprocjena pacijenata i najveća je takva baza podataka u SAD-u. 

Sudionice u Nacionalnoj banci podataka za reumatske bolesti su ispunili anketu na početku studije, a zatim su ispunjavale upitnike svakih 6 mjeseci. Uključivalo je upitnik za procjenu zdravstvenog stanja / HAQ, koji prati bolesnike s bolešću i invaliditetom tijekom obavljanja redovitih aktivnosti kao što su odijevanje, jedenje i hodanje, kao i neželjene učinke lijekova i troškova vezani za njihovu bolest. Pozitivni rezultati HAQ pokazuju pogoršanje funkcionalnog pada, dok negativni rezultati odražavaju manji funkcionalni pad i bolji funkcionalni status. 

Da bi ušle u ovu studiju, žene su morale imati dijagnozu reumatoidnog artririsa prije menopauze i ispuniti najmanje dva upitnika između 2003. i 2017.g. Od 8,189 pacijentica koje su ispunile uvjete za uključivanje, 2,005 (24.5%) su bile u premenopauzi pri upisu, 611 (7.5%) je ušlo u klimakterij tijekom studije, a 5,573 (68.1%) su bile u postmenopauzi. Srednja dob svake skupine je bila 39.7 godina, 50,7 godina i 61,8 godina.  Autori su izvodili univarijantne i multivarijantne analize koje su uzele u obzir potencijalne zbunjujuće varijable, uključujući dob, razinu dohotka, duljinu reproduktivnog života, trajanje RA i uporabu duhana, hormonske nadomjesne terapije i oralnih kontraceptiva. Ustanovili su da "su žene koje su bile u premenopauzi imale bolji rezultat za HAQ za -0,50 u usporedbi sa ženama koje su bile u postmenopauzi, što ukazuje da su žene u premenopauzi imale manji funkcionalni pad od žena u postmenopauzi. " Drugi čimbenici povezani s manjim funkcionalnim padom su bili primjena hormonske nadomjesne terapije, povijest barem jedne trudnoće i dulje trajanje reproduktivnog života.

Menopauza ubrzava pogoršanje reumatoidnog artritisa

Rezultati upućuju na to da ne samo da je klimakterij povezan s većim funkcionalnim padom u žena s reumatoidnim artritisom, već da i blaži pad može biti povezan s većom hormonskom izloženosti, što se podrazumijeva dužim reproduktivnim životom, pišu autori. "Potrebna je dodatna studija o simptomima RA i funkcionalnom statusu tijekom menstrualnog ciklusa i ostalih hormonskih životnih događaja u razumijevanju hormonske uključenosti u status bolesti." 

Ograničenja studije uključuju nesposobnost uspostavljanja direktnog odnosa između funkcionalnog pada i statusa menopauze, ili uključivanje svih potencijalnih zbunjujućih varijabli. Također, Nacionalna banka za baze podataka za reumatske bolesti i HAQ se oslanjaju na samoprocjene pacijenata, što možda ne mora nužno odgovarati objektivnim kliničkim mjerama.

Ipak, ti nalazi "sugeriraju da je menopauza povezana s većim funkcionalnim padom žena s RA. Daljnja studija je potrebna za razumijevanje ovog odnosa", zaključuju autori.


 

Rheumatology. Objavljeno online, 2018.


Poliklinika Harni

Povezane teme

  Novosti - Sve