Datum zadnje izmjene: 01. 11. 2023.

Starije žene koje uzimaju hormonsku terapiju imaju veću raznolikost korisnih bakterija u mokraći koje mogu pomoći u borbi protiv ponavljajućih infekcija mokraćnog sustava, pokazalo je istraživanje predstavljeno na Virtualnom kongresu Europskog udruženja za urologiju.

"Koliko znamo, ovo je prva fokusirana analiza bakterija u urogenitalnom traktu žena u postmenopauzi, a rezultati ukazuju na to da je korištenje estrogena povezano s visokom razinom laktobacila u mokraći, što bi eventualno moglo ponuditi određenu zaštitu od infekcije", izjavila je voditeljica studije dr. Nicole J. De Nisco, Odjel za biološke znanosti Sveučilišta u Teksasu u Dallasu.

Ponavljajuće uroinfekcije česte su kod žena u postmenopauzi i utječu na kvalitetu života.

"Izveli smo ovu studiju kako bismo utvrdili možemo li iskoristiti neki aspekt nedavno otkrivenog mikrobioma mokraćnog sustava kako bismo spriječili ponavljajuće infekcije", rekla je.

Istraživači su koristili metagenomsko sekvenciranje cijelog genoma kako bi definirali i usporedili genitourinarne mikrobiome triju skupina žena u postmenopauzi: 25 žena koje nikada nisu imale uroinfekciju, 25 s ponavljajućim uroinfekcijama u prošlosti, ali bez aktivne infekcije i 25 s ponavljajućim uroinfekcijama i aktivnom infekcijom.

"DNK analiza pokazala je dvije stvari", rekla je dr. De Nisco u objavi. "Prvo, žene koje imaju ponavljajuće infekcije imaju manje vrsta bakterija u mokraći od žena koje nemaju infekcije; žene koje nemaju ponavljajuće infekcije imaju oko 10 puta veću raznolikost bakterija. Drugo, 34 žene su uzimale hormonsku nadomjesnu terapiju (HNT) i imale su više bakterija tipa Lactobacillus u mokraći, što može značiti da estrogen podržava rast Lactobacillusa u urogenitalnom traktu."

Zanimljivo je da su žene koje su uzimale HNT putem flastera ili oralno imale više laktobacila nego žene koje su uzimale HNT putem vaginalne kreme.

Nalaz da je mokraćni Lactobacillus, koji je povezan sa zdravljem vaginalne regije, bio snažno povezan s određenim oblicima hormonske terapije estrogenom (oralno i patch), ali ne i vaginalno, bio je neočekivan.

"Ovaj nalaz potpiruje još više pitanja o tome zašto je to slučaj i koji oblici hormonske terapije estrogenom mogu biti najbolji za sprječavanje ponavljajuće infekcije mokraćnog sustava kod žena u postmenopauzi. Sada gledamo prema kliničkim ispitivanjima kako bismo testirali učinkovitost kombiniranja hormonske terapije estrogenom i probiotičkih terapija u razbijanju ciklusa ponavljajuće infekcije", dodala je dr. De Nisco.

Postmenopauzalna hormonska terapija može pomoći u zaštiti od ponavljajućih infekcija mokraćnog sustava

Sve u svemu, ovi nalazi nisu iznenađujući, rekla je dr. Stephanie Faubion, medicinska direktorica Sjevernoameričkog društva za menopauzu (NAMS), koja nije bila uključena u studiju.

“Znamo da su ponavljajući uroinfekti znak genitourinarnog sindroma menopauze (GSM) i da korištenje HT-a (sistemsko i/ili vaginalno) smanjuje te simptome, uključujući rizik za uroinfekte. Lokalna vaginalna hormonska terapija (estrogeni i DHEA) koristi se za liječenje urogenitalnih simptoma, uključujući ponavljajući uroinfekt povezan s GSM-om. Nedovoljno je podataka za preporučiti probiotike za liječenje GSM ili ponavljajuću uroinfekciju", rekla je dr Faubion.

 

IZVOR: https://bit.ly/32Gvbbv Virtualni kongres Europskog udruženja urologije

 

Poliklinika Harni

Povezane teme

  Novosti - Sve