Datum zadnje izmjene: 12. 01. 2020.

Nova studija detaljno ispituje kako i zašto je smanjena primjena hormonskog nadomjesnog liječenja / HNL nakon prijevremenog zaustavljanja WHI / Women's Health Initiative studije 2002. godine. Prevalencija propisivanja HNL-a smanjila se odmah nakon toga, a danas je još uvijek niža od razine prije WHI. Iako nova analiza nije prva koja bilježi pad upotrebe HNL-a kao rezultat inicijalnih WHI nalaza, ona ispituje razlike između početnog i kontinuiranog hormonskog nadomjesnog liječenja. 

To baca više svjetla na razloge, ukazujući da su sigurnosni problemi koji proizlaze iz rizika uzimanja hormonskog nadomjesnog liječenja dokumentirani u starijih žena, doveli mlađe simptomatske žene, koje bi zapravo mogle imati koristi od terapije, da se odreknu hormonske terapije za ublažavanje simptoma. 

"Rezultati ove analize potvrđuju potrebu za dodatnim obrazovanjem o personaliziranim profilima rizika i koristi za žene i pružatelje zdravstvenih usluga ... kako bi se osigurala skrb temeljena na dokazima ženama kroz menopauzu i izvan nje," kažu autori, predvođeni Sybil L Crawford, dr. sc. na Graduate School of Nursing, University of Massachusetts Medical School, Worcester

U novoj analizi objavljenoj online u liječničkom glasilu Menopause, časopisu kojeg izdaje North American Menopause Society / NAMS, Crawford i kolege procijenili su podatke o 3,018 sudionica u prospektivnoj studiji o zdravlju žena širom nacije (SWAN), koja je pratila žene u prosjeku 5 godina prije nego što je WHI zaustavljena i nastavljena je 10 godina poslije, od 1996. do 2013. godine. 

Prema JoAnn Pinkerton, MD, izvršna direktorica NAMS-a, novi rezultati naglašavaju neprestano pogrešno tumačenje WHI studije od strane pacijentica i pružatelja zdravstvenih usluga. "Daljnja analiza WHI pokazala je da je hormonska terapija sigurna i učinkovita za žene u menopauzi koje imaju neugodne valunge, noćno znojenje ili poremećaj spavanja ako počnu hormonsku terapiju dok su mlađe od 60 godina ili unutar 10 godina od menopauze" izjavila je za tisak NAMS-a. 

"Nažalost, simptomatske žene i dalje imaju strah od korištenja hormonske terapije."

Razumijevanje rizika hormonskog nadomjesnog liječenja

WHI rezultati najviše utječu na stupanj iniciranja HNL-a

Crawford i koautori su otkrili da se stopa početka HNL-a smanjila s 8,6% prije WHI ispitivanja na samo 2,8% nakon toga, a nastavak HNL-a među onima koji su već primali terapiju smanjio se sa 84,0% na 62,0%. 

Unatoč trenutnim medicinskim smjernicama koje preporučuju HNL kao važan tretman za simptome menopauze kod mlađih žena s nižim rizikom, smanjenje primjene HNL-a zabilježeno je u tim nižim rizičnim skupinama, iako je uočeno veće smanjenje početnog HNL-a. Najčešći razlozi za ne započinjanje HNL-a bile su smjernice izdane nakon WHI studije, uključujući zabrinutost zbog bolesti srca i savjet da se terapija ne smije koristiti za smanjenje rizika od osteoporoze. 

Vodeći razlozi za prekid HNL-a bili su utjecaj medijskih izvješća i savjeti pružatelja zdravstvenih usluga. Porast medijskih izvještaja kao razlog dogodio se prvenstveno u prve dvije godine nakon WHI studije. 

"Gotovo sve podskupine su pokazale post-WHI pad u inicijaciji i nastavku hormonske terapije u menopauzi", kažu Crawford i kolege. 

Ali sveukupno gledano, WHI studija je imala veći utjecaj na uvođenje HNL-a nego na nastavak, zaključuju oni.

Razlozi za prekid HNL-a

Nova analiza također je jedina poznata studija koja dokumentira razloge za prekid, zaključujući da su mnoge simptomatske žene odbile koristiti HNL zbog nalaza studija koji doista nisu primjenjivi na njih. 

Ova specifična skupina uključuje žene u 50-im godinama, kada su vazomotorni simptomi kao što su valunzi najčešći, ali rizici povezani s HNL-om su niži. Iako su početni medijski izvještaji nakon WHI bili alarmantni, bolje razumijevanje rizika i koristi HNL-a pojavilo se nakon toga, zajedno s prepoznavanjem da dob pri započinjanju HNL-a ima duboke učinke na profil rizika i koristi. 

HNL ostaje "najučinkovitiji tretman za vazomotorne simptome i genitourinarni sindrom u menopauzi, a također je pokazano da sprječava gubitak gustoće kostiju i prijelome", naglašava se. Smatra se da je omjer rizika i koristi za HNL najpovoljniji za liječenje dosadnih vazomotornih simptoma i onih koji su izloženi riziku od gubitka gustoće kostiju ili prijeloma u žena mlađih od 60 godina ili unutar 10 godina od početka menopauze.
 

Menopause 2019.

 

 

Dr. Sanja Tadić

Povezane teme

  Novosti - Sve