Datum zadnje izmjene: 15. 11. 2023.


 

Prema mišljenju Nizozemskih istraživača, većina žena preživjelih od karcinoma u dječjoj dobi / CSS - childhood-cancer survivors, imaju uredne hormonske i ultrazvučne markere ovarijske rezerve. Kao što je dr. Marleen H.van den Berg rekla, "Iako su podskupine preživjelih od raka u djetinjstvu visokog rizika od smanjene funkcije jajnika, a posljedično i smanjenog reproduktivnog životnog vijeka, ohrabrujuće je da većina nije." 

Kako bi identificirali čimbenike povezane s liječenjem i sa smanjenom rezervom jajnika, dr. Marleen H.van den Berg iz VU University Medical Center u Amsterdamu i kolege pregledali su podatke o 564 pacijentice koje su imale karcinom u dječijoj dobi i 390 kontrola.

Sveukupno, linearna regresijska analiza pokazala je da se razina AMH / Anti-Mullerovig hormona, FSH / folikulostimulirajućeg hormona, inhibina-B i broja antralnih folikula nisu značajno razlikovali između žena preživjelih od karcinoma u dječjoj dobi i kontrolne skupine pacijenticaa. Međutim, ukupni udio žena s niskim AMH i niskim brojem antralnih folikula bio je znatno veći za žena koje su preživjele liječenje karcinoma u dječijoj dobi u usporedbi s kontrolama. Razlike nisu bile značajne za razine FSH i inhibin B u krvi. 

U dobi iznad 35 godina, znatno više žena koje su preživjele karcinom u dječijoj dobi imale su abnormalne biljege rezerve jajnika u odnosu na kontrolne ispitanice. Prema ispitivanim biljezima, najveće su razlike bile u razini AMH -  26% u odnosu na 4%, broja antralnih folikula: 20% u odnosu na 3%, i za inhibin B 42% u odnosu na 16%. Pored toga, postojala je značajna razlika u razini AMH i FSH u dobi ispod 35 godina, pri čemu su manje razine nađene u žena liječenih od karcinoma u dječjoj dobi. 

Prokarbazin, doksorubicin, mitoksantron, trbušna/zdjelična radioterapija (RT) i ukupno ozračivanje tijela / TBI - total body irradiation TBI, bili su čimbenici povezani s liječenjem i barem jednim abnormalnim markerom rezerve jajnika. 

Rizik od abnormalne rezerve jajnika bio je značajno povećan nakon tretmana s nižom abdominalnom/prsnom RT ili TBI. Rizik se dodatno povećao u kombinaciji s kemoterapijom.

Plodnost često očuvana u žena preživjelih od raka u dječjoj dobi

"Liječnici bi trebali obavijestiti žene koje su preživjele, kao i buduće pedijatrijske onkološke pacijente, liječene dokazanim gonadotoksičnim vrstama liječenja, o mogućnostima očuvanja plodnosti i pravodobno ih uputiti stručnjacima za reprodukciju", zaključila je dr.Van den Berg. 

Dr. Kutluk Oktay Sveučilište Yale, Medicinski fakultet, New Haven, Connecticut, rekao je: "Ovo istraživanje ne samo da dodatno potvrđuje da djeca nisu imuna na štetne učinke liječenja raka, već pokazuje i važnost ranog savjetovanja o zaštiti plodnosti kod mladih pacijenata s rakom. Po mom mišljenju, istraživanje također ukazuje da neće svi režimi kemoterapije štetiti plodnosti, a mi također trebamo biti oprezni zbog prekomjernog korištenja postupaka očuvanja plodnosti ".


IZVOR: https://bit.ly/2LBuzf7
Hum Reprod 2018.

 

Poliklinika Harni

Povezane teme

  Novosti - Sve