Datum zadnje izmjene: 12. 01. 2020.

Status progesteronskih receptora (PRp) pacijenatica s endometriozom "snažno je povezan" s odgovorom na progestagensku terapiju, pokazalo je novo istraživanje. 

"Status receptora u endometriozi mogao bi se upotrijebiti za prilagodbu režima hormonskog liječenja nakon operacije, ako bi se odredila otpornost ne davati terapiju temeljenu na progestagenu ", piše dr. Valerie A. Flores i kolege iz Yale School of Medicine u New Havenu, Connecticut. "Utvrđivanje PRp statusa može omogućiti novi, ciljani, precizni pristup liječenju endometrioze." 

Progestini su prva linija terapije boli kod bolesnica s endometriozom, ali nisu sve bolesnice odgovorile na liječenje, Dr. Flores i njezin tim bilježe u časopisu The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

Da bi se ispitalo može li razina ekspresije progesteronskih receptora utjecati na uspjeh liječenja, analizirali su tkivo 52 žene s histološki potvrđenom endometriozom od kojih je 27% reagiralo na progestine. Sedam je imalo visoku razinu ekspresije progesteronskog receptora (H-rezultat od 80 ili više), 28 je imalo srednju (H-rezultat 6-80), a 17 je imalo nisku ekspresiju progesteronskih receptora, s rezultatom H od 5 ili nižim. 

Sve žene s visokom ekspresijom progesteronskih receptora reagirale su na progestine, dok 94% onih s niskom ekspresijom PRp nije reagiralo. Dvadeset i jedan posto pacijentica sa srednjom ekspresijom PRp reagiralo je na liječenje. "Iako je riječ o retrospektivnoj studiji, bili smo u mogućnosti predložiti sustav bodovanja / klinički algoritam koji se može koristiti u praksi što bi pomoglo u izboru hormonske terapije nakon kirurškog liječenja endometrioze", piše dr. Flores i njezin tim. 
 

Progesteronski receptori predviđaju uspjeh liječenja endometrioze

"Status progesteronskih receptora u endometriozi mogao bi se koristiti na način koji je analogan primjeni ERp / PRp statusa u karcinomu dojke za određivanje režima hormonskog liječenja", dodaju. 

"Ukratko, iako naš sustav bodovanja / klinički algoritam zahtijeva validaciju u budućim kliničkim ispitivanjima, predviđamo da će upotreba statusa progesteronskih receptora pacijentice omogućiti novi, ciljani pristup liječenju endometrioze".

 

IZVOR: https://bit.ly/2qmTtTj
J Clin Endocrinol Metab 2019.

 

 

Dr. Sanja Tadić

Povezane teme

  Novosti - Sve