Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.

In vitro oplodnja (IVF) ima tri preduvjeta za uspješnu implantaciju: zdravi embrij; pravilni receptivni endometrij i odgovarajuću sinhronizaciju. Za dobivanje nekoliko oocita / embrija primjenjuje se kontrolirana stimulacija jajnika, a za razliku od prirodnog ciklusa, priprema uzrokuje da se steroidni hormoni podignu do suprafizioloških razina. To može izazvati ubrzane promjene endometrija, preuranjenu luteinizaciju i promijenjenu ekspresiju gena. [1,2] Ovi neželjeni učinci također mogu ometati implantaciju.

Desetljeća istraživanja su se usredotočila na metode identifikacije embrija s najvećim potencijalom implantacije. [3] Tek su nedavno procijenjene prednosti alternativnih metoda prijenosa embrija (npr. svi zamrznuti s odgođenim prijenosom) [4]. Nedavna meta-analiza [5] je uspoređivala kliničke rezultate sa svježim i zamrznutim embrijima (kao dio strategije zamrznutog ciklusa) kod žena s različitim stupnjem ovarijskog odgovora.

Podaci od 5265 pacijentica koje su sudjelovale u osam randomiziranih kontroliranih studija IVF-a uključeni su u meta-analizu. Istraživači su uspoređivali ishode svježeg embrija s prvim prijenosom zamrznutih zametaka kod normalnih i jakih ovarijskih odgovora.

Broj dobivenih oocita i metafaze II oocita bio je usporediv među normalnim i jakim ovarijskim odgovorima. Broj oplođenih oocita bio je sličan kod svježih i zamrznutih ciklusa prijenosa embrija kod osoba jakih ovarijskih odgovora, ali kod normalnih osoba koje su reagirale, manji broj oocita je dobiven iz ciklusa prijenosa zamrznutih embrija.

Vjerojatnost kliničke trudnoće nakon prijenosa svježeg nasuprot zamrznutog embrija bila je ista kod normalnih i jakih ovarijskih odgovora. Samo kod osoba s jakim ovarijskim odgovorom je vjerojatnost rađanja živog djeteta bila značajno viša kod prijenosa smrznutog embrija. Postotak pobačaja nakon prijenosa zamrznutog embrija bio je značajno niži u osoba s jakim ovarijskim odgovorom u usporedbi s normalnim odgovorima.

Zamrznuti embrij u IVF-u dobar kao svjež?

Dodatni embriji nastali tijekom IVF-a mogu se zamrznuti i pohraniti za kasniju uporabu. Sada, sa široko korištenom tehnologijom vitrifikacije, može se postići blizu 100% preživljavanje, a uspjeh ciklusa prijenosa zamrznutog embrija je usporediv s prijenosom svježeg embrija. Krioprezervacija se nudi za nekoliko indikacija. Prije kemoterapije ili terapije zračenjem, pacijenticama s rakom može se ponuditi krioprezervacija i to je učinkovito sredstvo u izbjegavanju hiperstimulacije jajnika. Krioprezervacija se koristi do rezultata genetskog testiranja embrija. U nekim klinikama za plodnost se krioprezervacija nudi rutinski, a svježi prijenosi više nisu opcija. Postupak prijenosa zaleđenog zametka minimizira utjecaj suprafizioloških razina steroida izazvanih stimulacijom jajnika.

Ova meta-analiza je pronašla korist od elektivne krioprezervacije i prijenosa zamrznutog zametka kod osoba koje su imale jaki ovarijski odgovor, a koje će najvjerojatnije biti pod utjecajem visoke razine hormona tijekom stimulacije jajnika.

Još nije došlo vrijeme da se u potpunosti približimo pristupu "zamrznuti sve embrije". Dokazi, međutim, upućuju na to da se ne trebamo bojati otkazati svježi prijenos kada je to potrebno. To posebno vrijedi za ispitanice s jakim ovarijskim odgovorom, kod kojih prijenos smrznutog embrija može povećati i sigurnost i kliničke rezultate.

 

Reference

  1. Senapati S, Wang F, Ord T, et al. Superovulation alters the expression of endometrial genes critical to tissue remodeling and placentation. J Assist Reprod Genet. 2018;35:1799-1808. 
  2. Venetis CA, Kolibianakis EM, Bosdou JK, et al. Progesterone elevation and probability of pregnancy after IVF: a systematic review and meta-analysis of over 60 000 cycles. Hum Reprod Update. 2013;19:433-457. 
  3. Montag M, Toth B, Strowitzki T. New approaches to embryo selection. Reprod Biomed Online. 2013;27:539-546. 
  4. Ruiz-Alonso M, Blesa D, Díaz-Gimeno P, et al. The endometrial receptivity array for diagnosis and personalized embryo transfer as a treatment for patients with repeated implantation failure. Fertil Steril. 2013;100:818-824. 

Povezane teme

  Novosti - Sve