Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.

NIPT – Neinvazivna prenatalna dijagnostika temelji se na analizi cfDNA / slobodne, izvanstanične DNA  u majčinoj krvi.

Važnost ovih testova je mogućnost otkrivanja oko 99% fetusa s trisomijom 21 i 98% fetusa s trisomijama 18 ili 13 uz lažno pozitivnu stopu (FPR) od 0,1-0,2%.

Stoga je u  jednoplodnim trudnoćama probir na ove trisomije pomoću NIPT testiranja* bolji u odnosu na sve druge metode koje kombiniraju dob majke, ultrazvuk prvog i drugog tromjesečja te biokemijsku analizu seruma u drugom tromjesečju; i u pogledu veće stope otkrivanja i znatno nižeg FPR.

 • U blizanačkim trudnoćama uspješnost probira na trisomiju 21 je ohrabrujuća, ali je broj prijavljenih slučajeva za sada mali.
 • Ova se metoda također može koristiti za ispitivanje aneuploidija spolnih kromosoma i određenih mikrodelecija, poput 22q11 (Di Georgeov sindrom). Nema dovoljno podataka za preciznu procjenu uspješnosti probira za ova stanja
NIPT

Tumačenje rezultata

NIPT testiranje je probir, a ne dijagnostički test. Rezultati su prikazani u obliku rizika, pri čemu većina tvrtki izvještava o rezultatima za svaki kromosom kao niskorizični (obično manji od 1 na 10,000) ili visokorizični (više od 99%).

Pozitivan ili visokorizičan NIPT rezultat treba potvrditi invazivnim testiranjem. U slučaju probira u prvom tromjesečju i pozitivnog NIPT rezultata za trisomiju 21, dijagnostički test može biti biopsija korionskih resica. U slučaju trisomije 18 i 13, nakon pozitivnog rezultata treba učiniti detaljan sistematski ultrazvučni pregled i, ako se otkriju karakteristične anomalije povezane s tim trisomijama, može se učiniti biopsija korionskih resica. Ako se na ultrazvuku ne otkriju anomalije, preferirani dijagnostički test je amniocenteza da bi se izbjegao pogrešan rezultat zbog mozaika iz posteljice.

NIPT rezultat s negativnim ili niskim rizikom je veoma siguran u smislu da fetus nije pogođen trisomijom koja se ispituje. Prethodni rizik (utemeljen na dobi majke ili rezultatima prethodne metode probira) može se umanjiti za faktor oko 300 za trisomiju 21 i 50 za trisomiju 18 i 13.

NIPT

Neuspjeh u dobivanju rezultata

U 1-5% jednoplodnih trudnoća, a u većem udjelu u blizanačkim trudnoćama, nakon prvog uzorkovanja ne dobije se rezultat pri NIPT testiranju. Ponovno testiranje daje rezultat u 60 - 70% slučajeva.

Glavni razlog neuspjelog rezultata je niska fetalna frakcija (nizak udio fetalne u ukupnoj cfDNA u majčinoj krvi). Glavni razlozi niske frakcije fetusa su pretilost majke i mala masa posteljice.  U trisomijama 18 i 13, ali ne i u trisomiji 21, fetalna frakcija je niža i stopa neuspjelog NIPT-a je veća nego u normalnim trudnoćama. Stoga se može smatrati da trudnoće s neuspjelim testom imaju povećani rizik za trisomije 18 i 13, ali ne i za trisomiju 21.
 

Postupak kod neuspjelog rezultata

Postupak kod neuspjelog NIPT-a u osnovi bi trebao ovisiti o ultrazvučnom nalazu karakteristika trisomija 18 i 13 i a priori riziku za trisomiju 21.  Ako nema karakteristika trisomije 18 ili 13, a prethodni rizik za trisomiju 21 je nizak, poželjna opcija bila bi ponoviti NIPT. Čak i ako drugi NIPT ne uspije, roditeljima se može saopćiti da fetus vjerojatno neće imati trisomiju.

Ako nema abnormalnih nalaza ultrazvuka, ali je a priori rizik za trisomiju 21 visok, poželjna opcija bi bila ponoviti NIPT. Ako drugi NIPT ne uspije, trebalo bi razmotriti invazivno ispitivanje. Ako postoje značajke trisomije, treba razmotriti invazivno ispitivanje.

NIPT

Klinička primjena neinvazivnih prenatalnih testova

Postoje u osnovi dva načina kliničke provedbe NIPT testiranja u probiru na trisomije 21, 18 i 13:

 • Rutinski pregled cijele populacije. Test se može provoditi već od 10. tjedna trudnoće; kod manjih gestacija postoji veliki rizik od neuspjeha testa. Ograničavajući faktor ovog pristupa je relativno visoka cijena testa koja varira između 300 i 1000 €.
 • Preporučiti NIPT podskupini populacije koja je odabrana nakon probira prve linije drugom metodom, po mogućnosti kombiniranim testom prvog tromjesečja. Takav pristup bi doveo do vrlo visoke stope otkrivanja i vrlo male stope invazivnih testova uz znatno niže troškove od provođenja NIPT testiranja u cijeloj populaciji.
 • Odabrana podskupina za NIPT testiranje može biti ili ona s visokim rizikom ili ona sa umjerenim rizikom.

U svakom slučaju, svim ženama treba također ponuditi detaljni ultrazvučni pregled s 11-13 tjedana radi ranog otkrivanja glavnih anomalija i ranog probira na preeklampsiju kako bi se utvrdila skupina visokog rizika koja bi imala koristi od liječenja aspirinom.

NIPT

Selekcija na temelju kombiniranog testa

Rezultati kombiniranog testa podijelili bi populaciju u skupine:

 • Vrlo mala skupina (<1 % od ukupnog broja) s vrlo visokim rizikom za trisomije 21, 18 ili 13 (> 1 od 10) kojima bi bilo najbolje napraviti invazivno testiranje jer ova skupina sadrži mnogo trisomija i ostalih kromosomskih poremećaja.
 • Vrlo velika skupina (oko 80% ukupnog broja) s vrlo niskim rizikom (< 1 na 1000) koja sadrži vrlo malo trisomija i najvjerojatnije ne treba daljnja ispitivanja.
 • Skupina umjerenog rizika koja bi radila NIPT praćen invazivnim ispitivanjima za one s pozitivnim rezultatom.

Granica rizika koja definira skupine umjerenog i niskog rizika ovisi o troškovima testiranja na cfDNA, a time i o udjelu populacije kojima se može preporučiti ovaj test:

 • Pri riziku od 1 od 100, 5% populacije se šalje na NIPT i otkriva se 90% svih fetusa s trisomijom 21.
 • Pri riziku od 1 od 500, 15% populacije se šalje na NIPT i otkriva se 95% svih fetusa s trisomijom 21.
 • Pri riziku od 1 od 1000, 20% populacije se šalje na NIPT i otkriva se 98% svih fetusa s trisomijom 21.
NIPT

IZVOR: prof. Kypros Nicolaides, The Fetal Medicine Foundation, London

*Opaska: u izvornom tekstu se umjesto 'NIPT' koristi pojam 'cfDNA test'. Izraz je zamijenjen sukladno uobičajenoj hrvatskoj terminologiji.

Povezane teme