Datum zadnje izmjene: 09. 05. 2022.

U žena s preuranjem insuficijencijom jajnika / prijevremenom menopauzom, primjena kombiniranih oralnih kontraceptiva u opservacijskoj studiji u Brazilu, bila je povezana s povećanom mineralnom gustoćom kostiju (BMD) u usporedbi s terapijom niskim dozama hormona.

Doktorica Cristina Laguna Benetti-Pinto sa Sveučilišta u Campinasu u Brazilu je izjavila: "Iako se upotreba prirodnih estrogena često preporučuje, ovaj oblik hormonske terapije ne zadovoljava sve potrebe. U literaturi se navodi da je oralna kontacepcija ženama jednostavniji i društveno prihvatljiviji oblik lijekova", rekla je. "Osim toga, kombinirani oralni kontraceptivi indicirani su za žene s prijevremenom menopauzom koje su još uvijek u opasnosti da zatrudne i trebaju kontracepciju."

"Međutim", dodala je, "nedostaje dokaza koji bi usporedili rezultate uporabe kombiniranih oralnih kontraceptiva na koštanu masu ili su raspoložive studije koristile drugačiji režim od onog koji smo analizirali."

Dr. Benetti-Pinto i suradnici usporedili su uporabu kombinirane oralne kontracepcije / kontinuirana primjena 30 mcg etinilestradiola uz levonorgestrel, s niskodoziranom hormonskom nadomjesnom terapijom / kontinuirana primjena 0,625 mg konjugiranih estrogena uz medroksiprogesteron ili kontinuirana primjena 1 mg estradiola uz noretisteron; visokodoziranom hormonskom nadomjesnom terapijom / kontinuirani konjugirani estrogen 1,25 mg plus medroksiprogesteron ili kontinuirani estradiol 2 mg plus noretisteron; primjenom tibolona / 2,5 mg tibolona; ili bez medikamenotzne terapije.

Snimanje gustoće kostiju obavljalo se svaku godinu ili dvije godine. Razlika između početnih i krajnjih vrijednosti pri ovim mjerenjima / delta vrijednost, izračunata je za lumbalnu kralježnicu, potkoljenicu i vrat bedara.

Kako je objavljeno u znanstvenom časopisu Menopause, analizirano je 420 snimaka / 210 delta vrijednosti kod 119 žena prosječne dobi od 30 godina. Ukupno gledano, delta vrijednosti na lumbalnoj kralježnici i bedrenoj kosti bile su veće u skupinama žena koje su uzimale kombinirane kontraceptive i visokodoziranu hormonsku nadomjesnu terapiju.. Žene liječene s kombiniranim kontraceptivima također su imale povećanu koštanu masu u lumbalnoj kralježnici i bedrenoj kosti. Ispitanice liječene visokodoziranom hormonskom nadomjesnom terapijom imale su slična poboljšanja, iako su bila manje izražena nego u skupini žena koje su uzimale oralne kontraceptive.

Suprotno tome, gubitak koštane gustoće u predjelu lumbalne kralježnice zabilježen je u ispitanica koje su uzimale niskodoziranu normonsku nadomjesnu terapiju i tibolon. Gubitak koštane mase u predjelu bedrene kosti zabilježen je samo u ispitanica koje su koristile niskodoziranu hormonsku nadomjesnu terapiju, dok je pad koštane gustoće u predjelu vrata bedrene kosti zabilježen u svim skupinima osim prilikom primjene tibolona.

Preciznije, žene koje su koristile kombiniralnu oralnu kontracepciju imale su kontinuirani porast koštane gustoće za 2.5% tijekom dvije godine, dok je ovaj porast bio veća za 1.8% u žena koje su koristile visokodoziranu hormonsku nadomjesnu terapiju.Nasuprot tome, pad koštane gustoće iznosio je -1.3% u žena koje su uzimale niskodoziranu hormonsku nadomjesnu terapiju, -2.2% u korisnica tibolona i -3.3% u žena koje nisu uzimale medikamentoznu terapiju.

Oralna kontracepcija povezana s porastom koštane mase u žena s prijevremenom menopauzom

Doktorica Benetti-Pinto rekla je: "Kombinirani kontracepcijski proizvodi ... lako su dostupni, uglavnom jeftini, a u nekim zemljama poput naše, Brazil, nude se besplatno".

S time se složio dr. Richard Leach, profesor i predstojnik Odjela za opstetriciju, ginekologiju i reproduktivnu biologiju na Državnom sveučilištu Michigan u East Lansingu, koji je izjavio: "Kombinirana oralna kontracepcija dobro se podnosi, uz malen rizik za komplikacije". "U SAD-u bi se trebalo provesti prospektivno kliničko ispitivanje kako bi se potvrdilo da se ovi nalazi mogu koristiti, jer su to preliminarni nalazi iz Brazila."

Dr. Kecia Gaither, direktorica Perinatalnog odjela u NYC Health and Hospital / Lincoln, komentirala je: "Vjerojatno je da se može generalizirati na SAD; kombinirana oralna kontracepcija je jeftina i lako dostupna."

"Jasno je da će žene koje žele ovaj tretman morati napraviti kompletan medicinski / ginekološoki pregled prije početka ove vrste terapije, prije svega kako bi se osiguralo da ne postoje komorbidna medicinska stanja koja bi zabranila početak terapije kontinuiranim oralnom kontracepcijom, npr. povijest tromboze u anamnezi. "

"Neke nuspojave koje treba uzeti u obzir", dodala je, "uključuju debljanje, mučninu, osjteljivost dojki i glavobolju."

 

IZVOR: https://bit.ly/38egqxz

Menopause, online 2020.

Povezane teme

  Novosti - Sve