Datum zadnje izmjene: 09. 05. 2022.

Otkrivanje cirkulirajućih tumorskih stanica u modelu raka dojke poboljšano je novom testnom platformom koja koristi strategiju prepoznavanja dvostrukog receptora i pojačanja signala, kažu istraživači.

"S obzirom na hitnu potrebu za ranom dijagnozom metastatskog karcinoma dojke i nedavni napredak u funkcionalnim biološkim testovima posredovanim nukleinskom kiselinom, izradili smo platformu i pokazali njezinu primjenu za otkrivanje cirkulirajućih tumorskih stanica ," rekao je dr. Zai-Sheng Wu sa sveučilišta Fuzhou u Kini.

Kako je objavljeno u ACS Sensors, tim je koristio staničnu liniju raka dojke BT474, koja proizvodi velike količine ErbB-2 i EpCAM. Izolirali su stanice iz puferske otopine pomoću magnetskih zrnaca pričvršćenih na antitijela protiv ErbB-2.

Zatim su dodali aptamer - jednolančanu molekulu DNA - koji selektivno cilja EpCAM. Lanac također nosi kratke sekvence DNA sposobne generirati reakciju enzimatske amplifikacije, stvarajući tako dodatne kopije koje se mogu vezati za fluorescentne sonde. Koristeći fluorescentnu spektrometriju, tim je mogao otkriti čak devet stanica raka dojke u 200 mikrolitara puferske otopine.

Kad su stanice raka dojke dodali u punu krv, primijetili su sličan fluorescentni signal kao u puferu te naveli "da je novorazvijeni ... sustav za analizu pogodan za probir cirkulirajućih tumorskih stanica u složenim okruženjima i očekuje se da će biti obećavajući alat za procjenu udaljenih metastaza i predviđanje recidiva tumora."

Dr. Wu je rekao: "Otkrivanje cirkulirajućih tumorskih stanica kod pacijenata s rakom dojke ostaje tehnički izazovno zbog njihove heterogenosti. Ipak, naša skupina već surađuje sa znanstvenicima iz Bolnice za maligna oboljenja Fujian kako bi promovirala prijelaz s laboratorija na klinička ispitivanja."

Dr. Annette Lee, izvanredna profesorica s Instituta za molekularnu medicinu na Feinsteinovom institutu za medicinska istraživanja u Manhassetu u New Yorku, u e-mailu za Reuters Health je komentirala: "Nova platforma ... jedinstven je pristup kvantificiranju cirkulirajućih tumorskih stanica."

Podaci se temelje na staničnoj liniji raka dojke koja visoko izražava HER-1 i EpCAM2, napomenula je. "Iako autori pokazuju kako se ove stanice mogu otkriti ovom analizom kad se dodaju punoj krvi, rezultat bi bio znatno jači kod uzoraka krvi žena s rakom dojke", rekla je. "HER-2 nije visoko izražen u svim stanicama raka dojke - npr. trostruko negativni rak dojke - i bilo bi važno znati minimalnu razinu ekspresije receptora potrebnu za otkrivanje."

Novi testovi poboljšavaju otkrivanje cirkulirajućih stanica raka dojke

Sljedeći koraci, prema mišljenju dr. Lee, "bili bi ispitivanje uzoraka krvi žena s rakom dojke i eventualno testiranje ostalih receptora stanica dojke (ER i PR) samih i u kombinaciji, kako bi se utvrdili limiti otkrivanja i da li se kombinacije više receptorskih antitijela mogu koristiti za otkrivanje stanica raka dojke s promjenjivom razinom ekspresije receptora."

"Ovaj test potencijalno može značajno povećati specifičnost i osjetljivost uzoraka tekuće biopsije za praćenje stanja bolesti kod raka dojke i eventualno drugih karcinoma u budućnosti."

Dr. Sandip Patel, suvoditelj eksperimentalne terapije sa Sveučilišta San Diego i zamjenik ravnatelja San Diego Centra za preciznu imunoterapiju, također je komentirao e-mailom. "Sposobnost otkrivanja rjeđih populacija cirkulirajućih tumorskih stanica bila bi korisna za raslojavanje rizika nakon operacije i olakšala dijagnozu ili testiranje biomarkera kada je ograničena količina tkiva."

"Usporedba ove tehnike korištenjem uzoraka ljudske krvi iz klinike i otkrivanja cirkulirajućih tumorskih stanica s ovom platformom u odnosu na postojeće platforme bila bi ključni korak", rekao je, "a zatim fokusiranje na klinički učinak osjetljivijeg otkrivanja cirkulirajućih tumorskih stanica, možda kako bi se utvrdila potreba za adjuvantnom kemoterapijom u određenim postoperativnim uvjetima. "

 

IZVOR: https://bit.ly/2KHzWe7 ACS Sensors, online 2020.

Povezane teme

  Novosti - Sve