Datum zadnje izmjene: 14. 08. 2023.

Žene s gestacijskim dijabetesom imaju veći rizik za razvoj kardiovaskularnih bolesti u desetljeću nakon poroda, pokazuje istraživanje. Gestacijski dijabetes je već dugo povezan s povećanim rizikom od srčanih bolesti kasnije u životu, neka prethodna istraživanja sugeriraju da taj rizik može ovisiti o tome da li se stanje razvija u dijabetes tipa 2 koji traje i nakon porođaja. 

Istraživači su analizirali podatke iz devet prethodnih studija s gotovo 5,4 milijuna majki. Sveukupno, oko 8,000 žena s poviješću gestacijskog dijabetesa je doživjelo kardiovaskularne događaje, kao i više od 93,000 žena bez ove komplikacije trudnoće. "Ova studija pokazuje da žene s gestacijskim dijabetesom imaju dvostruko veći rizik od velikih kardiovaskularnih događaja od svojih vršnjakinja", izjavio je glavni autor studije dr. Ravi Retnakaran sa Sveučilišta u Torontu. 

"Ovaj povećani rizik ne ovisi o dijabetesu tipa 2", rekao je Retnakaran. "Razlika u riziku između žena s gestacijskim dijabetesom i njihovim vršnjakinjama se pojavljuje u prvom desetljeću nakon trudnoće." U usporedbi sa ženama koje nisu imale gestacijski dijabetes, one koje su imale rizik od pojave srčanog udara u prvom desetljeću nakon poroda su imale 2.3 puta veći rizik. 

Čak i kada su istraživači analizirali samo žene koje nisu imale dijabetes tipa 2 nakon trudnoće, gestacijski dijabetes je još uvijek bio povezan s 56% većim rizikom od ozbiljnih srčanih događaja, napisali su istraživači u liječničkom glasilu Diabetologia. "Iako nije posve jasno, većina ljudi vjeruje da je trudnoća poput testa otpornosti na stres za budući dijabetes i bolesti srca", rekla je dr. Jacinda Mawson Nicklas, istraživačica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Colorado u Aurori koja nije bila uključena u studiji.

 

Gestacijski dijabetes povezan s budućim srčanim bolestima

"Gestacijski dijabetes ne uzrokuje povećani rizik, nego kad žena dobije gestacijski dijabetes otkriva povećani rizik koji je već bio tamo", rekla je Nicklas.

Žene koje razviju gestacijski dijabetes će možda trebati redovite zdravstvene preglede srca čak i dok su još relativno mlade, zaključuju autori studije.

"Gestacijski dijabetes je čest i može se dogoditi i kod žena s normalnom težinom", rekla je Nicklas.

 

 

IZVOR: https://bit.ly/2U0VF4p
Diabetologia 2019.

Povezane teme

  Novosti - Sve