Datum zadnje izmjene: 05. 11. 2023.

Opsežna nova kohortna studija iz Francuske pokazuje da je rizik od perinatalne smrti povećan za 30% u majki s gestacijskim dijabetesom koje su rodile nakon 37. tjedna, u usporedbi s rizikom u majki bez gestacijskog dijabetesa.

Povišeni rizik za smrt djeteta bio je isti bez obzira da li je majka bila liječena inzulinom radi gestacijskog dijabetesa ili nije.

Međutim, rizik je još uvijek manji od rizika perinatalne smrti kod majki bilo s dijabetesom tipa 1 ili 2, izvijestila je Sophie Jacqueminet, MD, viša istražiteljica iz Hospital PITIE-Salpetriere, Pariz, Francuska, predstavljajući rezultate na godišnjem sastanku Europske udruge za istraživanje dijabetesa (European Association for the Study of Diabetes - EASD).

Naglasila je značaj ovog nalaza za žene s gestacijskim dijabetesom.

"Ovo povećanje perinatalne smrti, posebice u žena s neliječenim gestacijskim dijabetesom koje vidimo ovdje, je novo. Često se smatra da su slučajevi s neliječenim gestacijskim dijabetesom blaži i da mogu imati manji rizik od lošeg perinatalnog ishoda," rekla je.

"Također je važno znati rizik na kraju trudnoće, jer su preporuke vezane za indukciju porođaja u ovom trenutku nejasne."

Međutim, dr Jacqueminet je također istaknula da bi bilo važno utvrditi da li je viđeni učinak posljedica pretilosti, slabe kontrole glikemije, nedostatka odgovarajuće skrbi i / ili dugotrajne izloženosti hiperglikemiji.

Dr.med. Elisabeth Mathiesen iz Sveučilišne bolnice u Kopenhagenu, Rigshospitalet, Danska, predsjedavajuća na sastanku, istaknula je kako je ovo vjerojatno prvo istraživanje koje je analiziralo rizik povezan s gestacijskim dijabetesom u trudnoći iza 37. tjedna gestacije.

"Sviđa mi se način na koji ste istraživali svoje podatke i prezentirali ih na vrlo jasan način. Poznat nam je rizik od makrosomije kojim pokušavamo upravljati. Najgore što se može dogoditi u rađaonici je smrt djeteta, stoga iznimno cijenim vaše istraživanje ", rekla je.

Istraživanje duže od godinu dana

Dr Jacqueminet je objasnila da je poznato da se maternalni i fetalni morbiditet i mortalitet povećavaju u slučajevima preegzistirajućeg dijabetesa, te u manjoj mjeri u slučaju gestacijskog dijabetesa, no točna razina rizika kod gestacijskog dijabetesa ostaje kontroverzna, osobito za kongenitalne malformacije, respiratorni distres i mortalitet.

Porast broja žena reproduktivne dobi koje su prekomjerne težine i pretile znači sve veći i veći broj žena kojima se dijagnosticira gestacijski dijabetes. Ipak, u tijeku je rasprava o tome koji je idealan "prag" glukoze u krvi na kojem ga treba dijagnosticirati, a sve u pokušaju da se izbalansiraju prednosti, rizici, troškovi otkrivanja i liječenja.

U pokušaju da analiziraju neka od ovih pitanja, dr Jacqueminet i kolege koristili su se podacima izvučenim iz PMSI (francuska baza podataka otpusta iz bolnice) i SNIIRAM (francuski informacijski sustav nacionalnog zdravstvenog osiguranja) za 2012. godinu.

Dr. Jacqueminet je istaknula da je ovo najveća kohortna studija do sada upotrijebljena za istraživanje gestacijskog dijabetesa u Francuskoj. "Mnoge postojeće kohorte dolaze iz drugih zemalja. Također, istraživanja se često temelje na nalazima tijekom vrlo dugog vremenskog razdoblja, u kojem je i sam način skrbi prošao kroz mnoge promjene, te su onda rezultati različiti. U našoj studiji smo pratili liječenje tijekom perioda od jedne godine, tako da su nalazi dosljedni.

"Provjereni su svi rođeni nakon 28 tjedana, a daljnja analiza napravljena je i za rođene na 37. tjedan gestacije ili kasnije, osobito na njih obraćajući pažnju.

Gestacijski dijabetes povećava smrtnost ploda u terminu

Ostali rezultati u skladu s ostalim studijima

Istraživači su imali povezane podatke za majku i dijete za više od 700.000 porođaja. Što se tiče dijabetesa i statusa liječenja, 7,24% majki je imalo gestacijski dijabetes (57,629 slučajeva), uključujući 16,108 liječenih inzulinom; 0,24% je imalo dijabetes tipa 2; i 0,16% je tip 1 dijabetesa.

Ostale značajne spoznaje su da su se kod beba rođenih od majki s gestacijskim dijabetesom liječenim inzulinom pokazali teži neonatalni ishodi, osobito srčane malformacije (odds ratio - OR, 1.7) i respiratorni distres (OR, 1.4). Podaci za ove ishode u beba rođenih od majki s gestacijskim dijabetesom, ali neliječenih inzulinom su 1.3 i 1.1 (obje usporedbe su bile s bebama rođenih od majki bez dijabetesa).

"Potrebno je ispitati da li se ovi nalazi trebaju pripisati neprepoznatom dijabetesu tipa 2 ili pretilosti", primijetila je dr Jacqueminet.

Kao što se moglo i očekivati, rizik od makrosomije je udvostručen (OR, 2.1) u majki s inzulin-liječenim gestacijskim dijabetesom, a za žene s gestacijskim dijabetesom neilječene inzulinom, rizik je bio 1,6 (sve u usporedbi sa ženama bez dijabetesa).

Rizici za carski rez, eklampsiju / preeklampsiju i porođaj prije 37. tjedna su povišeni u trudnica s gestacijskim dijabetesom i bili su najviši u onih majki s inzulin-liječenim gestacijskim dijabetesom.

"Podaci potvrđuju porast maternofetalnog morbiditeta vezanog za gestacijski dijabetes", kažu istraživači.

"Rizik perinatalne smrti za porođaje nakon 37 tjedana u trudnice s gestacijskim dijabetesom je blago povišen u odnosu na trudnice bez šećerne bolesti, bez obzira na to jesu li ili nisu liječene inzulinom", ponavljaju istraživači.

Na kraju su zaključili da je potreban daljnji rad u istraživanju uzroka koji stoje iza ovakvih nalaza.

 

European Association for the Study of Diabetes 2016 Annual Meeting.

 

Poliklinika Harni

Povezane teme

  Novosti - Sve