Datum zadnje izmjene: 13. 01. 2020.


Neurokinin 3 receptor (NK3R) antagonist fezolinetant uspješno je i sigurno smanjio valunge kod žena u postmenopauzi u kliničkom pokusu faze II.

Žene su imale 93% smanjenje umjerenih do teških valunga nakon 12 tjedana liječenja oralnim preparatom, u usporedbi sa smanjenjem od 23% kod onih koje su uzimale placebo. Učinci fezolinetanta su također ranije vidljivi, s 88%-tnim smanjenjem valunga u 4 tjedna studije, u usporedbi sa smanjenjem od 12% za placebo grupu.

Rezultate kliničkih ispitivanja je prezentirao na godišnjem sastanku Endokrinološkog društva dr. Graeme Fraser, glavni znanstvenik za Ogedu, tvrtku koja razvija fezolinetant, jednu od lijekova koji cilja na G-protein povezane receptore.

Studija je na osam mjesta analizirala 87 pacijentica u dvostruko slijepom, randomiziranom, placebo kontroliranom pokusu u procjeni težine valunga tijekom 4 i 12 tjedana proučavanja. Žene u postmenopauzi su morale imati česte, umjerene do teške valunge kako bi ušle u studiju i morale su biti zdrave.

Za analizu podataka su sudionice također ispunile upitnik o kvaliteti života. Dr. Fraser i njegovi istraživači pratili su sigurnosne i farmakokinetičke podatke mjerenjem razine luteinizirajućeg hormona, folikulo-stimulirajućeg hormona, estradiola, glukoze i SBHG na početku i nakon 12 tjedana.

80 ispitanica je završilo studiju. Dvije pacijenice su se povukle zbog nuspojava, a dvije druge su se povukle iz raznih razloga. Srednja dob je bila slična između dvije skupine, 53,7 godina za one na placebu i 53,3 godine za fezolinetantsku skupinu. Druge antropometrijske karakteristike su bile slične.

Na početku su pacijentice koje su uzimale placebo imali srednje umjerene do teške valunge dnevno s prosjekom od 10,3, u usporedbi s fezolinetantskom skupinom s prosjekom od 11,5. Nakon 4. tjedna studije 14 od četrdeset pacijenatica u aktivnoj skupini nije imalo valunge u usporedbi s 2 od 40 u placebo skupini. Jačina valunga je pala za 70% (P manje od .0001).

Kvaliteta života procijenjena je pomoću dnevne interferencije povezane s valunzima (HFRDIS). Kada su dvije skupine uspoređene, značajno smanjenje HFRDIS rezultata je bilo vidljivo do 4. tjedna i nastavljeno do 12. tjedna u skupini na aktivnom liječenju. Niži rezultati HFRDIS-a znače poboljšanu kvalitetu života povezanu s valunzima.

Žene koje su uzimale fezolinetant također su pokazale značajno poboljšanje u kvaliteti života usporedbi s grupom placeba, u drugim upitnicima kvalitete života, Greene Climacteric Scale i Sheehan Disability Scale. Do 8. tjedna je značajno (P manje od .001) poboljšanje vidljivo na obje skale.

Među hormonskim biomarkerima koji su se pratili u istraživanju, samo su razine luteinizirajuće-hormonske plazme smanjene, u usporedbi s početnim razinama kod bolesnica. Smanjenje od 20% je bilo vidljivo 12 sati nakon jedne od dviju dnevnih 60 mg oralnih doza, a 50% 3 sata nakon doziranja, period u kojem bi se mogla vidjeti maksimalna koncentracija fezolinetanta u serumu. To su sve statistički značajne redukcije i očekivani učinci mehanizma djelovanja lijeka.

Daljnja farmakokinetička analiza, tvrdi dr. Fraser, "podupire testiranje doziranja jednom dnevno za vazomotorne simptome", s obzirom da, kada je lijek testiran kod žena u premenopauzalnoj fazi u kliničkim ispitivanjima faze I, nije bilo razlike u vršnoj i općenitoj koncentraciji lijeka.

Profil sigurnosti bio je dobar u cjelini, rekao je dr. Fraser. Nijedna bolesnica u fezolinetantskoj skupini nije prijavila ozbiljne nuspojave nastale u liječenju. "Više pacijentica je izvijestilo o nuspojavama koje su nastale nakon liječenja u placebo skupini nego u fezolinetantskoj skupini", rekao je.

Antagonist NK3R je također u studijama za uporabu u liječenju sindroma policističnih jajnika i fibroida maternice.


 

Godišnji sastanak Endokrinog društva 2017.:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni

Povezane teme

  Novosti - Sve