Datum zadnje izmjene: 25. 09. 2022.

Gustoća dojki u žena dobi od 65 godina i starijih može dovesti do povećanog rizika za invazivni rak dojke, baš kao i u žena dobi od 40-65 godina, ukazuje velika prospektivna kohortna studija.

Nalazi, temeljeni na analizi podataka Konzorcija za nadzor raka dojke od 1. siječnja 1996. do 31. prosinca 2012., imaju potencijalne implikacije za odluku o mamografiji kao probiru u starijih žena - osobito onih u dobi od 75 godina i više, za koje su smjernice za skrining ograničene oskudnošću podataka, izvijestila je dr Dejana Braithwaite, sa Sveučilišta Florida Health Cancer Center, Gainesville, i kolege u znanstvenom časopisu JAMA Network Open.

Istraživači su analizirali 221.714 mamografija učinjenih u okviru probira za rak dojke u 193.787 žena dobi od 65 i više godina u Sjedinjenim Državama. Oko 65% mamografa bilo je učinjeno u žena dobi od 65-74 godine i oko 35% u žena u dobi od 75 godina i starijih, koje su činile 38% ispitivane populacije.

Tijekom prosječnog praćenja od 6,3 godine, dijagnosticirano je 5069 invazivnih karcinoma dojke, zabilježili su autori.

Kumulativna incidencija invazivnog karcinoma dojke u 5 godina povećala se sukladno s povećanjem gustoće dojki među onima u dobi od 65-74 godine i među onima u dobi od 75 i više godina: kumulativna incidencija na 1000 žena u dobi od 65-74 godine bila je 11,3 za one s gotovo u potpunosti masne grudi (involutivni tip dojki), 17,2 za one s raštrkanim fibroglandularnim elementima (subinvolutivni tip dojki) i 23,7 za one s izrazito ili heterogeno gustim dojkama (parenhimatozni i mješoviti tip dojki). Utvrdili su da su kumulativne stope incidencije za osobe u dobi od 75 godina i više bile 13,5, 18,4 i 22,5 na 1000 žena.

Ekstremna ili heterogena gustoća dojki bila je povezana s povećanim rizikom za rak dojke, u usporedbi sa subinovolutivnim tipom dojki, u obje dobne kategorije (omjeri opasnosti, 1,39 i 1,23 za osobe u dobi od 65-74 godine i 75 godina i starije, respektivno), dok rizik za invazivni karcinom dojke bio je oko 30% manji među ženama s gotovo potpuno masnim dojkama, u usporedbi sa ženama lpke su imale još nešto raštrkanih fibroglandularnih elemenata dojki (HRs, 0,66 i 0,73 za dobne skupine 65-74 odnosno 75+).

Gustoća grudi također povećava rizik za rak dojke kod starijih žena

Povezanost između gustoće dojke i raka dojke bila je statistički značajna nakon prilagodbe za indeks tjelesne mase (BMI) i druge čimbenike rizika.

Međutim, nisu uočene značajne razlike između gustoće dojke i rizika za rak dojke na temelju indeksa tjelesne mase, istaknuli su autori, koji su istraživali ovu potencijalnu povezanost kao dio svojih nastojanja da identificiraju subpopulacije starijih žena koje bi mogle imati koristi od probira, "posebno zbog toga što američke smjernice za preventivni pregled dojke, Service Task Force, navode da se trenutni dokazi smatraju nedovoljnim za preporuku rutinskog probira raka dojke za žene u dobi od 75 godina ili starije", napisali su.

Nadalje, iako je gustoća dojki važna u procjeni rizika i može se procijeniti u starijih žena, neki modeli predviđanja rizika isključuju žene u dobi od 75 ili više godina u procjenama rizika, napomenuli su, dodajući da je to zabrinjavajuće s obzirom na "starenje stanovništva u SAD-u i širom svijeta."

"Pozitivne povezanosti pronađene u ovoj studiji između gustoće dojki i raka dojke među ženama u dobi od 75 godina ili starijima sugeriraju da bi se gustoća grudi i očekivani životni vijek trebali razmotriti zajedno kada se raspravlja o potencijalnim koristima i štetnostima kontinuirane probirne mamografije u ovoj populaciji", zaključili su. .

 

JAMA Network Open, online 2021.

Povezane teme

  Novosti - Sve