Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.

Kegelove vježbe za jačanje mišića dna zdjelice, trening mjehura, te gubitak težine i vježbe su učinkovite nekirurške mogućnosti liječenja urinarne inkontinencije (UI) kod žena, navodi se u novim, smjenicama za kliničku praksu, utemeljene na medicinskim dokazima, koje je objavilo Američko društvo liječnika, ACP - American College of Physician. Nove preporuke, koje su upućene svim kliničarima koji liječe žene, objavljene su u internetskom izdanju časopisa Annals of Internal Medicine.

"Urinarna inkontinencija je čest problem kod žena, a koji pacijentice često ne prijavljuju i stoga se često ne dijagnosticira", rekao je predsjednik ACP David Fleming, MD, u priopćenju. "Liječnici bi trebali zauzeti aktivan pristup i postaviti specifična pitanja poput nastanka, simptomima i učestalosti urinarne inkontinencije, jer se procjenjuje da oko polovice žena s inkontinencijom ove tegobe neće prijaviti svojem liječniku."

Prevalencija urinarne inkontinencije je oko 25% kod žena u dobi od 14 do 21 godina, 44% do 57% kod žena u dobi od 40-60 godine, a 75% kod žena u dobi od 75 godina i starijih. Godine 2004., američki troškovi za skrb žena s urinarnom inkontinencijom bili su oko 19,5 milijarde dolara, a UI je bila odgovorna za 6% primitaka starijih žena na njegu u staračkim domovima, čija je koštalo oko 3 milijarde dolara.

Faktori rizika za urinarnu inkontinenciju uključuju trudnoće, traumu zdjeličnog dna nakon vaginalnog poroda, menopauzu, histerektomiju, pretilost, infekcije urinarnog trakta, funkcionalna i / ili kognitivna oštećenja, kronični kašalj i zatvor.

Autori su pretražili baz podataka MEDLINE, Cochrane Library, Scirus i Google Scholar od 1990. do prosinca 2013. kako bi identificirali stručnu literaturu objavljenu na engleskom jeziku o načinima nekirurškog liječenja urinarne inkontinencije u žena. Pripadajuće rezultati su bili kontinencija, poboljšanje urinarne inkontinencije, kvaliteta života, nuspojave, i prekid liječenja zbog nepovoljnih učinaka.

Nekirurške opcije u liječenju urinarne inkontinencije

Specifične preporuke su sljedeće:

 

  • Kod žena sa stresnom urinarnom inkontinencijom (inkontinencije kad smijeha, kašljanja ili kihanja) prva linija liječenja treba obuhvatiti jačanje mišića dna zdjelice i Kegelove vježbe, koje uključuju opuštanje i stezanje mišiće koji kontroliraju protok urina (snažna medicinska evidencija, visoka kvaliteta dokaza),
  • Žene s urgentnom urinarnom inkontinencijom (inkontinencije bez ikakvog razloga s naglom potrebom za mokrenjem) trebaju proći trening mjehura (snažna medicinska evidencija, umjerena kvaliteta dokaza).
  • Žene s mješovitom UI bi trebale proći trening mišića zdjeličnog dna sa treningom mokraćnog mjehura, kao što je bihevioralna terapija koja uključuje pridržavanje kalendara mokrenja prema određenom rasporedu i postupno povećavanje vremena između mokrenje (snažna medicinska evidencija, umjerena kvaliteta dokaza).
  • Ženama sa stresnom UI ne treba davati sistemsnu farmakološke terapiju (snažna medicinska evidencija, niska kvaliteta dokaza).
  • Žene s urgentnom UI kod kojih je trening mokraćnog mjehura bio neuspješan trebau dobiti farmakoterapija, s konkretnim sredstvima odabranim prema podnošljivosti, profilu nepovoljnih učinaka, jednostavnosti korištenja, i troškova (snažna medicinska evidencija, visoka kvaliteta dokaza).
  • Pretile žene s UI treba liječiti kurom mršavljenja i vježbanja (snažna medicinska evidencija, umjerena kvaliteta dokaza).


"Liječnici bi trebali koristiti nekirurške načine liječenja urinarne inkontinencije koliko god je moguće," rekao je dr Fleming u priopćenju.

"Kegelove vježbe za stresnu inkontinenciju, trening mjehura za urgentu inkontinenciju, te Kegelove vježbe i trening mokraćnog mjehura za mješovitu urinarnu inkontnenciju, imaju malo nuspojava i jeftiniji su od lijekova. Iako različiti lijekovi mogu poboljšati urinarnu inkontinenciju i pružiti potpunu kontinenciju, negativne posljedice često navode mnoge pacijente da prestanu uzimati lijekove."
 

Ann Intern Med. 2014;161:429-440.

 dr. Vesna Harni

Povezane teme

  Novosti - Sve