Datum zadnje izmjene: 23. 08. 2020.

Mlađe žene liječene od raka maternice ili jajnika imaju povećani rizik od smanjenja mineralne gustoće kostiju i osteoporoze, posebno u prvoj godini nakon postavljanja dijagnoze, pa bi trebale biti pregledane na koštane promjene, savjetuju istražitelji.

Ova se preporuka temelji na rezultatima retrospektivne studije žena, starih 65 godina i mlađih, od kojih su sve bile podvrgnute odstranjenju jajnika i od kojih je većina bila podvrgnuta kemoterapiji. Polovina žena koje su u početku imale normalnu mineralnu gustoću kosti (BMD) bile su u riziku od osteopenije ili osteoporoze 5 godina nakon dijagnoze.

Stopa pacijentica s rizikom od osteoporoze otprilike se udvostruči svake godine tijekom prve 3 godine praćenja, izvijestili su autorica studije Janelle Sobecki sa Sveučilišta Wisconsin-Madison i njene kolege.

Njihova je studija predviđena za prezentaciju na Godišnjem sastanku o malignim ženskim bolestima Društva ginekoloških onkologa. Sastanak je otkazan zbog pandemije COVID-19.

"Kliničari trebaju slijediti trenutne Nacionalne sveobuhvatne smjernice o raku u pogledu probira mineralne gustoće kostiju kod žena mlađih od 65 godina s karcinomom koje su prošle terapiju koja utječe na njihovu funkciju jajnika (uklanjanje jajnika i / ili terapija antiestrogenom)", rekla je dr. Sobecki u intervjuu.  

"Naši nalazi pokazuju da kod žena s ginekološkim karcinomom, koje su podvrgnute uklanjanju jajnika, kemoterapija može opravdati obradu gustoće kostiju već godinu dana nakon liječenja. Provjera gubitka kostiju u ovoj populaciji izvediva je primjenom oportunističkog CT snimanja", dodala je.

Trenutačne smjernice koje preporučuju rutinsku procjenu BMD svake dvije godine kod žena koje su primale tretmane koji ometaju funkciju jajnika uglavnom se temelje na podacima o pacijenticama oboljelim od karcinoma dojke, ali postoji manjak podataka o ženama koje su podvrgnute postupku ooforektomije i liječenju karcinoma, a oba su poznati faktori rizika za gubitak kostiju, primijetila je dr. Sobecki.

"Gubitak kostiju važan je za preživljenje žena s malignim oboljenjem, posebno kod žena za koje očekujemo da će dugo preživjeti", rekla je. "Rano prepoznavanje gubitka kosti važno je za dugoročno zdravlje kostiju i prevenciju osteoporoze kod preživjelih od raka."

Veći rizik gubitka koštane mase u mlađih bolesnice s ginekološkim karcinomom

Analiza pacijenata

Kako bi dobili bolju sliku o dugoročnim promjenama BMD i riziku od osteoporoze kod mlađih pacijentica, dr. Sobecki i kolege proveli su retrospektivno kohortno istraživanje žena s karcinomom maternice ili jajnika koje se podvrgnute odstranjenju jajnika od 2010. do 2015. godine.

Ispitivanja su izvršena u početnoj fazi i nakon 1 godine, 3 godine, 5 godina i nakon 5 godina nakon dijagnoze karcinoma.

Rizik od osteoporoze definiran je na temelju HU (Hounsfield jedinice). Manje od 100 HU smatralo se pojačanim rizikom za osteoporozu, 100-150 HU sugeriralo je na osteopeniju, a više od 150 HU je smatrano normalnim BMD.

Istraživači su analizirali skeniranja 185 pacijentica sa srednjom starosnom dobi od 55 godina i srednjim indeksom tjelesne mase od 32 kg / m2. Svaka je pacijentica tijekom praćenja imala najmanje bazičnu pretragu i jedan dodatni CT.

Većina bolesnica (78,1%) je imala rak jajnika, 78,1% se podvrgla kemoterapiji, a 17,1% liječeno je zračenjem. Od 2019. godine, 118 bolesnica (63,6%) je još uvijek bilo živo.

Rezultati i sljedeći koraci

Istraživači su otkrili da se BMD smanjio s prosječno od 179,4 HU na početnoj razini na 146,5 HU u godini dana, što je značajno smanjenje (P <.001) te na 123,63 HU nakon 5 godina. Kao što je prethodno napomenuto, polovica bolesnica s normalnim BMD u početnoj fazi bila je u riziku od osteopenije ili osteoporoze u periodu od 5 godina.

Udio bolesnica s rizikom za osteoporozu na početku je bio 4,3%, u usporedbi s 7,4% u prvoj godini, 15,7% u 3 godine, 18% u 5 godina i 23,3% nakon 5 godina. BMD je u početku bio značajan prediktor gubitka kostiju u svim periodima. U multivarijantnoj analizi, kemoterapija je predviđala gubitak koštane mase za 1 godinu (P = .03), a sadašnje pušenje predviđalo je pad BMD za 5 godina.

"Planiramo dalje istražiti ulogu kemoterapije u gubitku kostiju kod bolesnica s ginekološkim karcinomom, uključujući gubitak koštane mase povezan s kemoterapijom", rekla je dr. Sobecki. "Također planiramo istražiti gubitak kostiju u starijih žena (starijih od 65 godina) koje se podvrgavaju liječenju ginekološkog karcinoma, jer mogu biti izložene većem riziku od početnog rizika koji je povezan s dobi."

 

IZVOR: Sobecki J i sur. SGO 2020, Sažetak 130.

 

 

Dr.med. Dubravka Dedeić

Povezane teme

  Novosti - Sve