Datum zadnje izmjene: 11. 01. 2020.


Upotreba vaginalnih konusa za ojačavanje mišića dna zdjelice u borbi protiv stresne urinarne inkontinencije u žena, bolja je pomoć nego što je izostanak aktivnog pristupa, zaključeno je u intervencijskoj studiji koju je predvodila Cochraneova skupina za inkontinenciju. 

Stresna inkontinencija urina obilježena je nevoljnim otjecanjem mokraće pri kašljanju, kihanju ili vježbanju i često je stanje u žena. Otprilike trećina žena imat će nakon porođaja inkontinenciju mokraće. Najčešći način liječenja su vježbe mišića dna zdjelice, među kojima su najpoznatije Kegelove vježbe. Drugi način liječenja je umetanje malih utega oblika konusa u rodnicu, a kako bi spriječili ispadanje konusa, zdjelični mišići ostaju kontrahirani. 

U studiji su obuhvaćena 23 istraživanja s ukupno 1806 žena, od kojih je 717 imalo vaginalne konuse. Analiza je bila ograničena veličinom uključenih studija, a kvalitetu svake pojedine studije bilo je teško procijeniti. Sedam istraživanja objavljeno je samo u obliku sažetaka. Autori upozoravaju da završne mjere mogu znatno varirati između studija. Postojeći dokazi ukazuju na to da je upotreba konusa bila bolja nego izostanak aktivnih mjera; izvještava se o stopi neuspjeha liječenja od 0.84. 

Pri subjektivnoj procjeni za liječenje urinarne inkontinencije, mala je razlika između konusa i vježbi jačanja mišića dna zdjelice ili između konusa i elektrostimulacije. Nije se moglo odrediti je li bilo ikakve razlike između konusa i vježbi mišića dna zdjelice ako se primjenjuju zajedno ili pojedinačno, jer nedostaju odgovarajući dokazi. Nijedna od studija nije obrađivala ekonomske parametre, a samo 7 istraživanja mjerilo je i kvalitetu života. 

Najznačajnija prepreka za ovaj oblik liječenja je nedovoljna prihvaćenost. Ukoliko žena želi, vaginalne konuse bi trebalo ponuditi kao mogućnost u liječenju urinarne inkontinencije. Ovaj način liječenja nije za svakoga, jer ih neke žene smatraju neugodnima i teškima za upotrebu. 

Autori istraživanja navode da rezultate treba smatrati privremenima, sve dok ne budu gotova veća i kvalitetnija istraživanja koja će imati relevantne podatke kako bi se mogle učiniti odgovarajuće usporedbe. Za sada ima određenih pokazatelja da je upotreba vaginalnih konusa bolja nego da nema aktivnog pristupa kod stresne urinarne inkontinencije. Učinkovitost vaginalnih konusa slična je tradicionalnim tehnikama vježbi za mišiće zna zdjelice i elektrostimulacijama.

 

Herbison GP, Dean N. Weighted vaginal cones for urinary incontinence. Cochrane Database Syst Rev.

 


Dr. Dubravka Dedeić

Povezane teme

  Novosti - Sve