Datum zadnje izmjene: 14. 01. 2020.

Žene koje prolaze kroz liječenje neplodnosti, ali ne uspijevaju roditi, mogu imati veći rizik za kardiovaskularne incidente godinama kasnije, u usporedbi sa ženama koje su uspješno zanijele. "Donošenje oduka vezano za reproduktivnu tehnologiju mora biti nakon dobre informiranosti, te zahtijeva spoznaju o potencijalnim rizicima i potrebom za nastavkom dugotrajne kliničke skrbi", pišu dr.med. Jacob Udell i kolege sa University of Toronto, Institute for Clinical Evaluative Sciences, u članku koji objavljen online u CMAJ

Imajući u vidu da postoje ograničeni podaci o dugoročnim učincima liječenja neplodnosti, istraživači su procijenili podatke od 28,442 žena u Ontariju, Kanadi, koje su bile liječene terapijom neplodnosti s gonadotropinom između 1. travnja 1993. i 31. ožujka 2011. godine. Prosječna starost žena bila je 35.2 godine (standardna devijacija, 4.8 godina), a prosječni broj ciklusa plodnosti je 3. Liječenje je bilo uspješno u 9,349 (32.9%) žena, dok 19,093 (67.1%) žena nije rodilo u roku od 1 godine od njihovog završenog liječenja. 

Kardiovaskularni događaji uključuju moždani udar, nefatalnu koronarnu ishemiju, tranzitorni ishemijski napad, zatajenje srca ili tromboemboliju. 

Istraživači su otkrili da su tijekom prosječnog 8.4-godišnjeg razdoblja praćenja (5.3-12.4 godine) žene koje nisu rodile su imale 19% veći rizik od kardiovaskularnih događaja u usporedbi sa ženama koje su rodile nakon terapije neplodnosti. Autori su primijetili da je porast događaja prvenstveno rezultat povećanja srčanog zatajivanja i cerebrovaskularnih događaja, a rizik se pojavio bez obzira na broj ciklusa liječenja plodnosti. Međutim, autori ističu, da iako je relativni rizik bio veći, apsolutni rizik bio je skroman, "jednak oko 4 dodatna srčana događaja za svakih 1000 liječenih žena 10 godina praćenih među onima koje nisu rodile dijete", objasnio je Dr. Udell u audio intervjuu časopisu.  

Autori studije priznaju da je uzrok povećanja stope kardiovaskularnih incidenata nakon neuspjeha terapije neplodnosti složen i vjerojatno multifaktorijalan. Predloženi mehanizmi uključuju izravnu aktivaciju renin-angiotenzin sustava s hiperstimulacijom jajnika i posljedičnim vaskularnim komplikacijama. Dr. Udell teoretizira kako je druga mogućnost da se liječenje neplodnosti može ponašati kao kardiometabolički "stres" test i "može otkriti one žene koje su ionako predisponirane za medicinske poteškoće". 
 

Neuspješno liječenje neplodnosti veže se za kasniju srčanu bolest

Autori priznaju da postoje ograničenja za svaku studiju koja se oslanja na administrativne podatke, te treba imati na umu da su nedostajali potencijalni podaci o krvnom tlaku, ventrikularnoj funkciji i razini kolesterola. Nadalje, napominju, rezultati bi se trebali tumačiti s oprezom, budući da drugi čimbenici rizika i temeljni mehanizmi također mogu utjecati na rizik od kardiovaskularnih bolesti. 

"Potencijalno povećanje kardiovaskularnih incidenata može postati sve relevantnije s širim korištenjem terapije neplodnosti i duljim praćenjem", pišu autori. Dok sve više žena razmišlja o liječenju neplodnosti, dr. Udell i njegovi kolege zaključili su da "neuspjeh terapije neplodnosti može biti još jedan faktor rizika ovisan o spolu, koji zahtijeva daljnje istraživanje kako bi identificirali žene koje bi mogle imati koristi od procjene kardiovaskularnog rizika".


 

CMAJ. Published online, 2017.Dr. Marina Gelo

Povezane teme

  Novosti - Sve