Datum zadnje izmjene: 11. 01. 2020.

Prva generacija djece začete pomoću tehnologije asistirane reprodukcije (ART) - uključujući umjetnu oplodnju (IVF) - ne pokazuje povećani rizik od raka u usporedbi s općom populacijom ili onima koji su začeti drugim metodama liječenja neplodnosti, pokazuje najveća studija te vrste s potomcima koji su praćeni od rođenja do prosječno 21. godine života.

"Naša studija je prva koja uspoređuje dugoročni rizik od raka kod djece začete ART-om i sa općom populacijom i sa prirodno začetim potomstvom subfertilnih žena sa prilagodbom na kofaktore", napisali su autori studije, koja je objavljena online u "Human Reproduction".

"Ovi rezultati pružaju ohrabrujuće dokaze da djeca začeta pomoću liječenja neplodnosti nemaju povećan rizik od raka nakon 21-godišnjeg praćenja", dodala je voditeljica dr. Sc. Flora van Leeuwen, voditeljica Odjela za epidemiologiju na Nizozemskom institutu za rak, Amsterdam, u priopćenju za tisak Europskog društva za ljudsku reprodukciju i embriologiju, koji je objavio časopis.

"Oni će omogućiti liječnicima da bolje informiraju parove koji razmišljaju o liječenju neplodnosti za dugoročnu sigurnosti djece", rekla je.
 

Potpomognuta oplodnja se "značajno" razlikuje od prirodne koncepcije

Iako se IVF i druge srodne tehnike potpomognute reprodukcije, kao što je intracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI) smatraju vrlo sigurnim, svaka faza postupka, uključujući stimulaciju višestrukih folikula, proces pronalaženja jajnih stanica i pripremu sperme, kultura embrija, krioprezervacija spermija, oocita i embrija i prijenos embrija, bitno razlikuju od prirodnog začeća.

Procjenjuje se da je 6 milijuna djece širom svijeta nastalo iz takvih tehnika, a bilo je i nekih zabrinutosti u pogledu mogućih štetnih učinaka na zdravlje. Na primjer, meta-analiza objavljena u 2013.g. sugerira ukupni povećani rizik od raka, ali druge studije nisu pokazale takav povećani rizik od raka. I još jedna nedavna studija je ukazala na potencijalno povećano vaskularno starenje kod djece koja su začeta ART-om, međutim, studija je bila vrlo mala. 

Za cjelovitiji pregled tog pitanja, van Leeuwen i njegovi kolege su obradili OMEGA studiju, veliku studiju sa subfertilnim ženama u Nizozemskoj, koja je pružila podatke o najstarijoj generaciji nizozemske djece začete kroz ART. 

Podaci iz 12 nizozemskih IVF klinika i dvije klinike za neplodnost između 1980. i 2001. godine su uspoređeni s podacima iz opće populacije iz Nizozemskog registra raka između 1989. i 2016. godine. 

Ukupno je istraživanje obuhvatilo 47 690 djece, uključujući 24 269 začeća korištenjem ART-a, 13,761 začeto prirodno, i 9660 začeto prirodno ili uz pomoć lijekova za plodnost, ali ne i ART.

Nema povećanja malignih oboljenja kod djece začete IVF-om

Ukupno je identificirano 231 slučaja malignog oboljenja

Nakon prilagodbe za čimbenike, uključujući dob i uzroke subfertilnosti, utvrđeno je da stope raka nisu više među djecom začeta pomoću ART-a u usporedbi s općom populacijom ili prirodno začete djeca rođene od subfertilnih žena. 

Među djecom koja su navršila 18 godina ili više, HR od raka kod ART začete djece naprema prirodno začetih pojedinaca je bio 1,25. 

Od onih začetih ICSI-jem ili krioprezervacijom embrija, rizik od raka je bio nešto viši, ali nije dostigao značaj ni u jednom slučaju. 

Autori dodaju da, budući da je broj malignih oboljenja u ICSI ili grupama za krioprezervaciju bio mali, "rezultati mogu biti posljedica slučajnosti i moraju se tumačiti s oprezom". 

"Samo tri ranija istraživanja su istraživala rizik od raka kod djece koja su rođena nakon ICSI-a i / ili krioprezervacije embrija; nisu pronađeni značajno povećani rizici", ističu oni.

Više posla je potrebno, posebno za ICSI, krioprezervaciju embrija

Iako je prosječno vrijeme praćenja iznosilo 21 godinu (raspon, 17-25 godina), praćenje je trajalo 20 godina za djecu koja su začeta ART-om (raspon, 17-23 godine) i malo duže, 24 godine, kod prirodno začete djece (raspon, 20-30 godina). 

"Ova studija, s medijanom praćenja od 21 godine, je posebno važna jer paralelno analizira skupinu prirodno začete djece koja su rođena od subfertilnih žena; te se žene razlikuju od opće populacije i moguće je da poteškoće u začeću mogu biti faktor koji utječe na rizik od raka u njihovom potomstvu", rekao je van Leeuwen. 

Iako su nalazi ohrabrujući, "s obzirom da se sve više djece rađa kroz ICSI i krioprezervaciju zametaka, dugoročni rizik od raka treba istražiti u većem broju djece koja su rođena kao rezultat tih tehnika", dodala je. Istraživački tim u međuvremenu nastavlja s proširenjem studije kako bi uključio više od 30.000 ART-om začete djece u posljednjih nekoliko godina.

 

Human Reproduction.
Objavljeno online, 2019.g.Dr. Dubravka Dedeić

Povezane teme

  Novosti - Sve