Datum zadnje izmjene: 12. 01. 2020.

Dojenčad čije su majke pušile čak i jednu cigaretu dnevno tijekom trudnoće imala je dvostruko veći rizik od iznenadne neočekivane smrti dojenčadi (SIDS) u usporedbi s onima čije majke nisu pušile, a taj se rizik povećao sa svakom cigaretom, pokazala je velika studija. Rizik se smanjio kada su žene smanjile ili prestale pušiti. "U usporedbi s trudnicama koje nisu smanjile pušenje tijekom trudnoće (više od polovice), one koje su smanjile broj cigareta u trećem tromjesečju imale su skromno (12%) smanjenje rizika od SIDS-a, a prestanak pušenja u trećem tromjesečju bio je povezan s većim smanjenjem rizika (za 23%) “, pišu istraživači. 

Studija koju je provela dr. sc. Tatiana M. Anderson i kolege, Centar za integrativno istraživanje mozga, Seattle Research Institute, Seattle, Washington, objavljena je online u liječničkom glasilu Pediatrics. Istraživači su analizirali podatke o vitalnoj statistici za 20,685,463 rođenja i 19,127 SIDS-ova, prilagođavajući  rasnu i / ili etničku pripadnost / Hispansko podrijetlo majke i oca, dob majke i oca, bračni status majke, obrazovanje majke, redoslijed rođenja, broj prenatalnih kontrola, gestacijsku dob u tjednima, način porođaja (vaginalni ili carski), spol djeteta i porođajnu težinu.

SIDS uključuje sindrom iznenadne smrti dojenčeta, slučajno gušenje i davljenje u krevetu i nedefinirane uzroke. U usporedbi s nepušačicama, rizik za SIDS bio je više nego dvostruki kod dojenčadi majki koje su pušile tijekom trudnoće. Rizik je bio gotovo dvostruko veći s jednom cigaretom na dan, a linearno se povećavao do porasta na 3,17 za one koje su pušile kutiju (20 cigareta) dnevno. 

"Ova korelacija bila je slična za svako tromjesečje kada je modelirana neovisno, ali prosječan broj cigareta u tri tromjesečja zajedno pružio je veću prediktivnu  vrijednost", objašnjavaju istraživači.

Pušenje udvostručuje rizik od iznenadne neobjašnjive smrti dojenčadi

Rezultati ukazuju na to da napori za prestanak pušenja mogu imati veći utjecaj na smanjenje stope SIDS-a kada su usmjereni prema onima koje puše manje od 1 pakiranja dnevno u odnosu na tradicionalnije teške pušačice (20 cigareta dnevno) . Više od polovice (55%) majki koje su pušile tijekom trudnoće nastavilo je pušiti više cigareta nego prije trudnoće. U prosjeku, one koje su prestale pušiti do početka trećeg tromjesečja (20%) smanjile su broj cigareta popušenih tijekom trudnoće za 58%, a one koje su smanjile pušenje do trećeg tromjesečja smanjile su broj cigareta za 33%. To je bilo "mjerljivo smanjenje", kažu istraživači.

U usporedbi s onima koje su nastavile pušiti, rizik SIDS-a bio je nešto niži u skupini sa smanjenim pušenjem, iako je najveće smanjenje rizika zabilježeno u skupini koja je prestala pušiti. U usporedbi s nepušenjem tijekom trudnoće ili 3 mjeseca prije, rizik za SIDS se progresivno povećavao kod majki koje su pušile i prestale pušiti prije trudnoće, onih koje nisu pušile prije trudnoće, ali su pušile u trudnoći, te onih koje su pušile prije i za vrijeme trudnoće. Za one koje su pušile samo prije trudnoće, čini se da količina pušenja ne utječe na rizik SIDS-a.

Istraživači vjeruju da su procjene pušenja vjerojatno konzervativne, jer nisu procijenile prenatalnu ili postpartalnu izloženost dimu, uključujući pušenje oca, za koje je poznato da utječe na rizik SIDS-a. Osim toga, procjene pušenja oslanjaju se na izvješća žena koje su možda nerado otkrile svoj status pušenja.

Žene treba "snažno poticati" da ne puše tijekom trudnoće i da smanje količinu cigareta, kažu autori. "Procjenjujemo da bi se američka stopa SIDS-a mogla smanjiti za 22 % ako žene ne budu pušile tijekom trudnoće", zaključili su.

 

Pedijatrija. Objavljeno online, 2019.

 

 

Dr. Sanja Tadić

Povezane teme

  Novosti - Sve