Datum zadnje izmjene: 17. 02. 2020.

Perinatalni ishodi su slabiji u trudnoći začetoj kroz medicinski potpomognutu oplodnju / MPO u usporedbi s spontano začetim trudnoćama. [1] Dugi niz godina se povećani rizik pripisuje većoj prevalenciji višestrukih trudnoća. Međutim, dostupni dokazi sugeriraju da čak i jednoplodne trudnoće začete putem MPO imaju veću stopa štetnih perinatalnih ishoda: prijevremeni porođaj, niska porođajna težina i komplikacije majke. [2] 

Da bi pokušali odvojiti kompliakciej majki od komplikacija liječenja, nedavna retrospektivna studija [3] je uspoređivala perinatalne ishode medicinski potpomognutih trudnoća s vlastitim spontanim trudnoćama. Istraživanje je obuhvatilo 124 MPO trudnoće, koje su identificirane iz 15-godišnjeg razdoblja. Ukupno je analizirano 494 trudnoća, 312 spontanih / prirodnih i 182 MPO trudnoća. Ishodi medicinski potpomognutih trudnoća su se značajno razlikovali od spontanih trudnoća. Pobačaji i vanmaternične trudnoće su se dogodile s istom učestalošću, ali bilo je više blizanačkih trudnoća (32% vs 1%). 

Od 494 trudnoća, 352 je bilo jednoplodno. Gestacijska starost kod porođaja je bila niža (38.8 ± 2.1 tjedana u usporedbi s 39.7 ± 1.4 tjedana), prosječna težina kod porođaja je bila u prosjeku 105 g niža, a stopa prijevremenog porođaja je bila veća (10.7% u odnosu na 3.1%) u ART trudnoćama u odnosu na spontane trudnoće. Komplikacije majke (gestacijski dijabetes, hipertenzija, placenta previa i carski rez) su bili su češći kod trudnoća nastalih nakon nekog od postupaka medicinski potpomognute oplodnje.

Zaključak

Razlike u postotku neonatalnih i majčinih ishoda nakon MPO trudnoće mogu biti posljedica razlika u gametama, varijacijama u laboratorijskim postupcima ili razlikama između plodnih i neplodnih populacija (dob, parametri sperme, komorbidni uvjeti, čimbenici uterusa, imunološki parametri itd.). Da bi se utvrdilo što je odgovorno za suboptimalne ishode, Woo i njegovi kolege [3] su nastojali su analizirati određene aspekte medicinski potpomognutih trudnoća. 

Bilo bi za očekivati da su čimbenici okoline uterusa slični u MPO i i spontanim trudnoćama, no ta je studija pokazala da je ishod različit kada iste majke začnu spontano ili kada je u pitanju medicinski potpomognute trudnoće. Ipak, postoje neka potencijalna objašnjenja za ta otkrića. U ciklusu MPO se maternica mora pripremiti za implantaciju, i iako sintetički estradiol i progesteron oponašaju prirodni ciklus, nisu isti kao prirodni. Dob je još jedan faktor za koji se zna da utječe na perinatalne ishode, a žene su tipično starije u medicinski potpomognutoj trudnoći u usporedbi sa spontanom trudnoćom. S godinama će i rizik za nedijagnosticirane medicinske probleme vjerojatno biti i veći. A i muški čimbenici se ne mogu kontrolirati u ciklusima MPO trudnoće. 

Također moramo uzeti u obzir da laboratorijske manipulacije izazivaju epigenetske promjene koje mogu utjecati na perinatalni ishod. Stimulacija koja se koristi tijekom medicinski potpomognute oplodnje može imati nepovoljan utjecaj na receptivnost maternice, jer smrznuti zametci imaju bolje razultate. Perinatalni ishod trudnoće u ciklusu smrzavanja i odmrzavanja je lošiji nego u spontano koncipiranom ciklusu. [4] 

Perinatalni ishodi u potpomognutoj reprodukciji

Zaključno, premda je sam subfertilnost faktor rizika za nepovoljne perinatalne ishode, laboratorijska manipulacija gamama / embrija također doprinosi povećanom riziku. Kroz razumnu upotrebu stimulacije, laboratorijskih manipulacija i kulture embrija, te smanjenjem broja prenesenih zametaka, možemo poboljšati rezultate trudnoće iz postupaka medicinski potpomognute oplodnje.

 

 

Reference
1. Ombelet W, Martens G, De Sutter P i sur. Perinatalni ishod od 12.021 singletona i 3108 dvostrukih rađanja nakon reprodukcije neovisno o IVF-u: kohortna studija. Hum Reprod. 2006; 21: 1025-1032.
2. Pinborg A, Wennerholm UB, Romundstad LB, et al. Zašto su singletoni zamišljeni nakon potpomognute reprodukcijske tehnologije imaju negativan perinatalni rezultat? Sustavni pregled i meta-analiza. Ažuriranje Hum Reprod. 2013 19: 87-104.
3. Woo I, Hindoyan R, Landay M, i sur. Perinatalni ishodi nakon prirodne koncepcije u odnosu na in vitro oplodnju (IVF) u gestacijskim surrogatima: model za procjenu IVF tretmana u odnosu na učinke majke. Fertil Steril. 2017; 107: 993-998.
4. Wennerholm UB, Henningsen AK, Romundstad LB, et al. Perinatalni ishodi djece rođenih nakon smrznutog odmrznutog prijenosa zametaka: nordijska kohortna studija iz CoNARTaS grupe. Hum Reprod.

 

 

Dr. Dubravka Dedeić

Povezane teme

  Novosti - Sve